حوزه علمیه بناب - علما و پيروزي انقلاب اسلامي
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
علما و پيروزي انقلاب اسلامي
صفحه: 1/4

علما و پيروزي انقلاب اسلامي


انقلاب به معني دگرگوني كامل اجتماعي به طوريكه تمام نهادهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي تحت تأثير وقوع آن عوض شود. مرحوم شهيد مطهري (رضوان الله عليه) انقلاب را به طغيان و عصيان مردم عليه نظام حاكم تعريف نموده‌‌اند.

 اهميت انقلاب اسلامي:[1]

الف) اهميت جهاني:

در طول تاريخ انقلابهاي زيادي به وقوع پيوسته و تحولات سياسي و اجتماعي در كشورهاي مختلف جهان انجام پذيرفته‌اند طبعاً اين انقلابها تأثيرات جانبي نيز داشته‌اند فرضاً، در اقتصاد و تبادلات بازرگاني و تجاري جهاني، و روابط سياسي دولتها تأثيرگذار بوده‌اند. انقلابهايي نظير انقلاب، ژاپن، روسيه،‌ فرانسه و....[2] اما انقلاب اسلامي كه در ايران به رهبري حضرت آيت الله العظمي امام خميني به وقوع پيوست به لحاظ برخورداري از امتيازات، از ويژگي و اهميت خاص جهاني برخوردار مي‌باشد با وقوع اين انقلاب اغلب تحولات جهاني تغيير جهت داده شد، روابط تجاري كشورهاي مرتبط با منطقه و خاورميانه تحت تأثير قرار گرفت.[3]
اهميت جهاني انقلاب اسلامي را در پيامدهاي آن مي‌توان درك نمود.
1 . بيداري جهاني در برابر استعمارگران از سوي ملتهاي تحت استعمار متأثر از انقلاب ايران.
2 . زنده شدن و فعاليت مجدد نهضتهاي آزاديبخش جهان با الهام از انقلاب ايران و حمايتهاي انقلاب ايران مانند نهضت انتفاضه مردم فلسطين.
3 . احياي مجدد انديشه اسلامي و احياي اسلام در جهان معاصر با الگوي حكومتي مردم سالاري ديني.
4 . انديشه استقلال‌خواهي و استبداد‌گريزي و نفي هرگونه سلطه خارجي (كه هدف غارت ذخاير و منابع كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي اسلامي را تعقيب مي‌نمودند).
5 . رويارويي و موفقيت انديشه اسلامي با انديشه‌هاي كمونيستي، ليبراليستي و امپراليستي و صهيونيستي، با احياي انديشه اسلامي بزرگترين مانع رشد اين انديشه‌ها در جهان به وجود آمد.[4]

ب) اهميت داخلي؛

استقلال، آزادي، و مردم‌سالاري ديني از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي در ايران است كه با تكيه بر انديشه ولايت فقيه به رهبري امام خميني بوجود آمد، و با اين تحول مهم مردم ايران كه هزاران سال در زيرسلطه استبداد بودند رهايي يافته و توانستند با اكثريت قاطع (98%) حكومتي را كه دلخواه‌شان بود پايه‌گذاري كنند اهميت انقلاب اسلامي ايران در اين ويژگي نهفته است كه بر اساس محوريت ارزشها و مباني ديني بنيانگذاري شده، اگر انقلابهاي جهاني بر اساس ايدئولوژيهاي مادي بنيان‌گذاري شده‌اند، انقلاب اسلامي بر اساس ايدئولوژي و جهان‌بيني توحيدي تأسيس شده كه براساس خواست اكثريت قاطع مردم ايران بوده است.[5]
در ايران براي انقلاب اهميت‌هاي بي‌شماري وجود دارد، كه در طول تاريخ ايران چنين اهتمامي وجود نداشته است، استقلال سياسي، اجتماعي، خودكفايي اقتصادي، تكنولوژي، و نظامي، و زنده شدن ارزشهاي فرهنگي، و احياي غرور ديني و ملي كه توسط بيگانگان پايمال شده بود. از جمله موارد مهمي است كه به انقلاب اسلامي اهميت مي‌دهد.
از نظر سياسي: قدرت سياسي و حاكميت از طرف بيگانگان تعيين و حمايت مي‌شود يعني استبداد نمايندة بي‌اراده و استعمار و حافظ منافع آنها بود كه با مبارزات مردم ايران اين سيستم حاكميت فرو پاشيد.
از نظر نظامي: فرماندهان نظامي تحت نظر كامل استعمارگران بودند و ارتش ايران هيچ گونه اختيار تصميم‌گيري نداشت، از طرفي تمام تجهيزات نظامي ارتش ايران از كشورهاي خارج و استعماري تأمين مي‌شد و ايران بازار فروش شركتهاي غربي بود و هيچ نوع فن‌آوري و تكنولوژي پيشرفته در گذشته ارتش ايران كه چشمگير باشد،وجود نداشت ولي با پيروزي انقلاب دست بيگانگان استعمارگر از نفوذ در ارتش و نيروهاي نظامي قطع و پيشرفتهاي قابل ملاحظه‌اي بوجود آمد.
از نظر اقتصادي: كشور ايران و ساير كشورهاي اسلامي به عنوان تأمين كننده مواد نفتي و سوخت و ذخاير معدني ديگر شركتها و كمپانيهاي غربي بودند بطوريكه از نظر تأمين سوخت خود نيز كاملاً وابسته به آنها بوده و به كشور «تك محصولي» تبديل شده بود چون با توجه به صنعت نفت و صدور آن تمام صنايع ايران از جمله كشاورزي و صنايع دستي از رونق افتاده و در شرف نابودي قرار گرفته بود كه با وقوع انقلاب اسلامي تجديد حيات يافتند.[6]
با تأمل در تمام امورسياسي و اجتماعي داخلي ايران مي‌توان به اهميت انقلاب اسلامي ايران پي برد.
صفحه بعدی (2/4) صفحه بعدی