حوزه علمیه بناب - انتظار اميد و حركت
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
انتظار اميد و حركت
صفحه: 1/2

ديدگاه هاي رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي درباره فلسفه و آثار انتظار


درك مراتب معنوي و حقايق الهي در باب اين قطب اعظم عالم امكان و خليفه ي خدا و مظهر صفات و اسماي الهي در حد زبان و بيان و قلب و فهمي همچون من قاصر نيست. خود آنها بايد درباره امام زمان سخن بگويند؛ همچنان كه خود آنها بايد درباره علي بن ابي طالب (عليه الصلاه و السلام) و بقيه اوليا و اصفياي دين سخن بگويند. ما همين قدر مي دانيم كه وجود مقدس امام زمان مصداق وعده الهي است. همين قدر مي دانيم كه اين بازمانده خاندان وحي و رسالت علم سرافراز خدا در زمين است...

او وعده الهي و مصداق لطف خدا بر انسانيت و بشريت است. او مستوره و نمونه اي از اوليا و اصفيا و انبيا و برجسته ترين بندگان خداست. او نمايشگر مبلغ فضل الهي بر بني آدم است. اينها چيزهايي است كه خود آنان بيان فرمودند. اگر ما بتوانيم در حد فهم قاصر و ناقص خودمان رشحاتي از اين گفته ها را درك كنيم و بفهميم خيلي برد كرده ايم...

 مفهوم انتظار

 اين كه در روايات ما وارد شده است كه افضل اعمال امت انتظار فرج است يعني چه مگر انتظار چيست انتظار ظهور حضرت ولي الله الاعظم (ارواحنافداه) مگر چه مضمون و چه معنايي در بطن خود دارد كه اين قدر داراي فضيلت است يك معناي انحرافي در باب انتظار بود كه خوشبختانه امروز از آن فهم و برداشت غلط اثر چنداني نيست. كساني كه مغرض و يا نادان بودند اين طور به مردم ياد داده بودند كه انتظار يعني اين كه شما از هر عمل مثبت و از هر اقدام و هر مجاهدت و هر اصلاحي دست بكشيد و منتظر بمانيد تا صاحب عصر و زمان خودش بيايد و اوضاع را اصلاح كند و مفاسد را برطرف نمايد!

انقلاب اين منطق و معناي غلط و برداشت باطل را يا كمرنگ كرد و يا از بين برد. پس بحمدالله اين معنا امروز در ذهن جامعه ما نيست. اما معناي صحيح انتظار داراي ابعادي است كه توجه به اين ابعاد براي كسي كه مي داند در فرهنگ اسلام و شيعه چه قدر به انتظار اهميت داده شده بسيار جالب است.

يك بعد اين است كه انتظار به معناي قانع نشدن به وضع موجود است “انتظار داريم” يعني هرچه خير و عمل خوب انجام داديم و به وجود آمده كم و غيركافي است و منتظريم تا ظرفيت نيكي عالم پربشود. يك بعد ديگر از ابعاد انتظار دلگرمي مومنين نسبت به آينده است. انتظار مومن يعني اين كه تفكرالهي ـ اين انديشه روشني كه وحي بر مردم عرضه كرده است ـ يك روز سراسر زندگي بشر را فراخواهد گرفت. يك بعد انتظار اين است كه منتظر با شوق و اميد حركت بكند. انتظار يعني اميد. انتظار ابعاد گوناگون ديگري هم دارد.  

 روح انتظار

 ما ملتي منتظر هستيم؛ ملتي كه به اميد پيشرفت و موفقيت اقدام و تلاش و انقلاب كرد و موفق شد. ما امروز براي انتظار بايد باب بخصوصي در زندگي خود باز كنيم. حقيقتا ملت ما بايد روح انتظار را به تمام معنا در خود زنده كند. “ما منتظريم” يعني اين اميد را داريم كه با تلاش و مجاهدت و پيگيري اين دنيايي كه به وسيله دشمنان خدا و شياطين از ظلمات جور و طغيان و ضعيف كشي و نكبت حاكميت ستمگران و قلدران و زورگويان پر شده است در سايه تلاش و فعاليت بي وقفه ما يكروز به جهاني تبديل خواهد شد كه در آن انسانيت و ارزشهاي انساني محترم است و ستمگر و زورگو و ظالم و قلدر و متجاوز به حقوق انسانها فرصت و جايي براي اقدام و انجام خواسته و هوي و هوس خود پيدا نخواهد كرد. اين روشنايي در ديدگاه ما نسبت به آينده وجود دارد.

ما ملت ايران بايد به اين معناي انتظار بيش از گذشته تكيه كنيم؛ چون دنياي بشري به انتظاري كه ما داريم محتاج است. اين اميدي كه در دل ملت ايران وجود داشت و در سايه آن توانست اين كارهاي بزرگ را انجام بدهد ملتهاي ضعيف و مظلوم دنيا امروز به اين اميد احتياج دارند؛ آنها هم بايد اين اميد را پيدا كنند. اگر پيدا كردند و نور اميد در دل ملتها تابيد كارهاي دنيا اصلاح خواهد شد و مشكل ملتهاي مظلوم اگر نگوييم به صورت كامل به صورت معتنابهي ـ ولو در طول چند سال ـ حل خواهد شد. اما اگر اين اميد در دلها نتابد و همان طوري كه شيطانها خواستند مردم مايوس باشند ملتها مايوس بمانند روزبه روز وضع بدتر خواهد شد.  

 رابطه منتظران و امام قائم

 ارتباط قلبي يكايك مردم مومن با مقام ولايت عظمي و ولي الله اعظم يكي از بركاتي است كه از مشخص بودن مهدي موعود (عجل الله تعالي فرجه الشريف) در عقيده مردم ما ناشي مي شود. ما علاوه بر اعتقاد به اصل وجود مهدي و اين كه كسي خواهد آمد و دنيا را از عدل و داد پر خواهد كرد شخص مهدي را هم مي شناسيم و نام و كنيه و پدر و مادر و تاريخ ولادت و كيفيات غيبت و اصحاب نزديك و حتي بعضي از كيفيات هنگام ظهور او را نيز مي دانيم. اگرچه آن شخصيت درخشان و خورشيد تابان را در بيرون و محيط زندگي خود نمي بينيم و او را تطبيق نمي كنيم اما معرفت به حال او داريم.

رابطه بين شيعياني كه اين اعتقاد را دارند با مقام ولايت و مهدي موعود يك رابطه دايمي است و چه قدر خوب و بلكه لازم است كه يكايك ما قلبا هم اين رابطه را با توجه و توسل و حرف زدن با آن حضرت حفظ كنيم. طبق همين زياراتي كه وارد شده و بعضا ماثور است و به احتمال زياد به خود معصوم (ع) مستند مي باشد اين رابطه قلبي و معنوي بين آحاد مردم و امام زمان (عج) يك امر مستحسن بلكه لازم و داراي آثاري است؛ زيرا اميد و انتظار را به طور دايم در دل انسان زنده نگه مي دارد.
صفحه بعدی (2/2) صفحه بعدی