حوزه علمیه بناب - حوزه و سياست
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
حوزه و سياست
صفحه: 1/7

حوزه و سياست


حوزه‌ي قبل ازانقلاب / ضرورت درك و عمل سياسي / تاثير فهم سياسي در فقاهت / آفاق فهم سياسي


راهها و شيوه هاي تعميق فهم سياسي / آفات ناهوشياري سياسي / سياست بازي در حوزه


حوزه‌ي قبل ازانقلاب

روزي بود كه در اين مملكت، خيلي چيزها مي‌گذشت و حوزه‌هاي علميه، خبر نداشتند. در قم، طلبه‌يي كه راديو داشته باشد، شايد نبود؛ يا اگر هم بود، خيلي به ندرت بود ... اصلاً كسي راديو نمي‌گرفت ... كسي روزنامه نمي‌خواند. طلبه‌هاي متجدد آن روز در قم ، سر راه درس و مخصوصاً وقتي كه فراغت داشتند و از درس برگشته بودند، فقط تيترهاي درشت روزنامه‌يي را كه كاسب محل به ديوار زده بود، مي‌خواندند. از نظر طلبه‌هاي درسخوان، اين كه فلاني در آن‌جا ايستاده و به روزنامه نگاه مي‌كند، قدري وهن بود و واقعاً يك چيز ضد ارزش حساب مي‌شد! (حوزه و روحانيت در آئينه رهنمود هاي مقام معظم رهبري، ج ۱، ص۲۰۳) تاريخ ۶۳-۶-۲۷

بدتر از همه اين كه حوزه‌هاي علميه، در مسايل سياسي و اجتماعي، بي‌خبر و بي‌اطلاع بودند. من در سال 42 از قم به مشهد آمدم. امام، دو، سه پيغام براي علماي شهرستانها فرستادند و سه پيغام هم به وسيله‌ي من، براي علماي مشهد فرستاده بودند كه يكي از آنها اختصاصي و دو مورد آن، عمومي بود..

يكي از آن پيغامهاي عمومي، راجع به اسرائيل بود. امام فرمودند، شما به علماي مشهد بگوييد كه اسرائيل، نقشه‌هاي سلطه‌ي اقتصادي را درباره‌ي مسايل ايران دارد و سياست اسرائيل مي‌خواهد مملكت را قبضه كند. امروز، براي جوانترين شما هم، اين مسأله واضح است كه واقعاً آن روز اسرائيل، چه اتكايي در رژيم ايران داشت ... دور اسرائيل را يك حلقه‌ي مبارزه‌ي عربي گرفته بود. ... استكبار جهاني مي‌خواست دور اين حلقه، يك حلقه‌ي بزرگتر درست كند كه وابسته‌ي به خودش باشند. يكي از اسا‌‌سيترين زنجيرهاي اين حلقه‌ي بزرگ، ايران بود؛ ديگري، تركيه‌ي امروز بود؛ و سوميش حبشه‌ي امروز بود ...

آن روز، اين پيغام امام بود. شما ببينيد در سال 42، امام با روشن بيني، اين مسأله را مي‌فهميد. لازم بود حوزه‌هاي علميه هم بفهمند، تا بدانند چون اين رژيم، براي اسرائيل و يهوديها و صهيونيسم تلاش مي‌كند، بايد حركتي بكنند.

من، اين پيغام را به مشهد آورم و پيش يكي از علماي معروف اين حوزه رفتم ... گفتم كه ايشان اين‌طور گفتند و اسرائيل، اين اهداف را دارد. آن عالم معروف، تعجب كرد : اسرائيل؟! ابداًً به چه دليل؟! ايشان از كجا مي‌دانند؟ بناي جدل و بحث را با ما گذاشت كه نخير، اسرائيل چنين مقاصدي ندارد!! من هم سند كتبي نداشتم كه اسرائيل با رژيم ايران همكاري مي‌كند.

اين، يك درك سياسي مي‌خواهد. آن روز، اگر كسي فكر مي‌كرد كه اسرائيل، با اين مملكت چه كار مي‌كند، پيدا بود كه حركت مي‌كرد. اين آقا و صدها نفر امثال اين آقا، در حوزه‌هاي علميه بودند كه به اين چيزها، بي‌توجه بودند. (همان ص۲۰۳) تاريخ۶۴-۶-۱۱

انقلاب، همه را عوض كرد. انقلاب، مثل آن اكسير اعظم شد كه به هر مسي بزنند، طلا مي‌شود. همه‌ي مسهاي موجود را تحت تأثير قرار داد و حقيقت ديگري درست كرد و اين، به بركت وجود اين رهبر عزيز و هوشياري او بود. اين انساني كه خيال مي‌كردند در قم منزوي است ـ همه، امام را به عنوان يك فرد منزوي كه فقط درسش را مي‌دهد و مي‌رود، مي‌شناختند ـ معلوم شد كه به تمام مطالب و دقايق امور، آشناست؛ همه‌ي قضايا را ديده است و طلبه‌ها راتشويق مي‌كرد كه اين دقايق و ظرايف را بفهمند و آگاه باشند. (همان ص  ۲۰۵ ) تاريخ ۶۳-۶-۲۷

عده‌يي در داخل حوزه‌ها، باز هم مي‌خواهند كه حوزه، به درك سياسي اعتنا نكند و كاري نداشته باشد و  خودش را از انقلاب كنار بكشد؛ حوزه‌يي كه خودش سنگ آسياي انقلاب بوده و بر محور روحانيت چرخيده است. هنوز از اين‌گونه آدمها هستند كه كمين گرفته‌اند و گوش خوابانيده‌اند؛ آدمهاي راحت‌طلبي كه هيچ وقت تن به هيچ زحمتي ندادند و يك سيلي در راه خدا نخوردند و يك سخن درشت براي خاطر خدا و براي خاطر علم و روحا‌‌نيت، تحمل نكردند. اين دلهاي مريض، باز هم در گوشه‌ و كنار پيدا مي‌شوند كه عليه انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و مسؤولان اين نظام، بنا به فتنه‌انگيزي كنند. به اينها، اجازه ندهيد. (همان ص۲۰۶) تاريخ۶۴-۶-۱۱
صفحه بعدی (2/7) صفحه بعدی