حوزه علمیه بناب - برنامه ريزي و تشكيلات
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
برنامه ريزي و تشكيلات
صفحه: 1/13

برنامه ريزي و تشكيلات


پيش نياز هاي برنامه ريزي / پيش نيازهاي اجرايي برنامه / اصول كلي در برنامه ريزي 


 ديدگاههاي برنامه يي / ساختار تشكيلات / استقلال از دولت ، پشتيباني از نظام


پيش نياز هاي برنامه ريزي

۱- تعيين اهداف سازماني حوزه

اگر تشكيلاتي به وجود آمد، اما هدف روشني نداشت، يا هدف داشت وليكن برنامه‌ريزي براي رفتن به سمت آن هد‌ف انجام نگرفت و تشكيلات بي‌كار ماند، به خودي خود، تشكيلات از هم خواهد پاشيد و اگر هم بماند، صورت بي‌جاني خواهد بود. خاصيت تشكل انساني، اين است. هدف را محد‌ّّد كنيد و مشخص نماييد كه مي‌خواهيد چه كار كنيد. هدف را از پيام امام(ره) بگيريد. امام در اين پيام، پيشنهاد و طرح خاصي را ارايه نفرمودند؛ اما اول تا آخر پيام، سرشار از جهتها و اَعلام لازم و تابلوهاي سر راه است كه انسان را هدايت مي‌كند. بايد هدف اين پيام مبارك ـ كه من ديدم آقايان روي آن، كار خوبي كردند و نكات پيام را استخراج نمودند و روي آن تأمل و دقت كردند ـ روشن بشود و حيطه‌بندي گردد. بايد مشخص بشود كه مي‌خواهيم در حوزه چه كار بكنيم. بعد بر اساس آن هدف، برنامه‌ريزي كنيد و بر پايه‌ي آن برنامه‌ريزي، هر دستگاهي مشغول كار خودش بشود.

اگر بتوانيد كاري بكنيد كه هر طلبه‌ي احساس مسؤوليت‌داري در قم، صبح كه بلند مي‌شود، همچنان كه به فكر برنامه‌ي درس و بحث روزانه‌اش است، بداند كه براي آن هدف، چه كار بايد بكند. اين، شكل ايده‌آل كار است و حد اعلي مي‌باشد. ليكن اگر اين كار هم نشود، همين اندازه معلوم باشد كه شما مي‌خواهيد ده سال ديگر، چه اتفاقي در قم بيفتد و حوزه در ده سال ديگر، چه فرق و تفاوتي با امروز داشته باشد. اين، تعقيب همان هدف است. اين را مشخصش كنيد و بر اساس آن هدف، برنامه‌ريزي نماييد. (حوزه و روحانيت در آئينه رهنمود هاي مقام معظم رهبري ، ج ۱  ص ۳۰۰ )
صفحه بعدی (2/13) صفحه بعدی