حوزه علمیه بناب - نظام پژوهشي
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
نظام پژوهشي
صفحه: 1/7

نظام پژوهشي


پژوهش جانمايه بقاي حوزه ها / اهداف نظام پژوهشي حوزه / نظام پژوهشي مطلوب / خلأزدايي فرهنگي


 پژوهش جانمايه بقاي حوزه ها

 شما نگاه كنيد درآن روز ، علماي ما چقدر محصول علمي وفقهي وكلامي براي مردم زمان خودشان دارند. (حوزه و روحانيت در آئينه رهنمود هاي مقام معظم رهبري ، ج۲ ص ۶۱ )

 ***

كار سوم تحقيق و تاليف در مسايل علمي است؛ چه كارهايي كه از بيرون به حوزه عرضه مي‌‌شود و چه كارهايي كه متعلق به خود حوزه است و به محققان و مولفاني كه كتابهايي بنويسند احتياج دارد و چه كتابهايي كه براي بيرون حوزه لازم است. و چه كتابهايي كه حاوي تحقيقات جديد در مسايل فقهي است و شيوه نوين استنباط را بيان مي‌‌كند… و چه كتابهاي درسي . ( همان)  

***

به نظر ما ، آن قشرهاي انساني كه فرآورده‌هاي حوزه اند در درجه اول، فقهاي بزرگ هستند. ... در درجه دوم ـ كه اهميتش كمتر از اين نيست ـ  محققان و اساتيدند كه در داخل حوزه‌ها مي‌‌ما‌نند؛ براي اينكه علم را پيش ببرند و تحقيقات جديد بكنند. اي بسا ، كسي كه مرجع تقليد است، يا عالم بزرگ يك شهر است، كارهاي جنبي و مردمي و سياسي دارد. اين، لزوماً همه آنچه را كه در ذهن و عمل دارد با آن محققي كه در حوزه نشسته و فقط براي پيش برد علم كار مي‌‌كند، كه اگر ما يك مشكل علمي پيدا كنيم، به او بدهيم تا گاه و ماهي تحقيق كند و فرآورده خودش را در اختيار حوزه علميه بگذارد، برابر نيست. ( همان ص ۶۲ )
صفحه بعدی (2/7) صفحه بعدی