حوزه علمیه بناب - نظام تبلیغی
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
نظام تبلیغی
صفحه: 1/12

نظام تبلیغی


تبليغ دين از شئون اصلي حوزه ها / ارزش تبليغ / تهاجم فرهنگي / فرصت موجود تبليغي / شور و اشتياق تبليغي 


 ماهيت تبليغ دين / ويژگيهاي مبلّغ / محتواي تبليغ / تكنيك و قالب تبليغ / جامعه‌ي مخاطب / تشكل و سازماندهي 


 تبليغ سنتي / ايام موسمي تبليغ / خرافه زدايي / هجرت تبليغي / تبليغات خارج از كشور


 


 تبليغ دين از شئون اصلي حوزه ها

 منبر رفتن و سخن  گفتن در امر دين ، جزو شريفترين كارها ست و بايد و شايد كه شريفترين انسانها و عالم ترين و آگاه ترين آنها به مسايل اسلامي و عاملترين آنها به احكام شرعي، در اين راه قدم بردارند و آن را براي خود ، افتخاري بدانند؛ كما اينكه در گذشته هم ، همين طور بوده است. افرادي مثل شيخ جعفر شوشتري عالم اخلاقي بزرگ كه خود، منبري بوده است؛ يا مرحوم حاج آقا رضا همداني واعظ ـ صاحب كتاب (هدية النملة) ـ كه خود، يك واعظ و يك گوينده ي ديني بوده است؛ يا پسر آن مرحوم ، آقا ميرزا محمد همداني كه ازعلما بوده است، و امثال اينها. د رگذشته، شخصيتهاي علمي و چهره‌هاي معروف تقوايي و ديني، متصف به اين صفت و مفتخر به اين فن بوده اند. (حوزه و روحانيت در آئينه رهنمود هاي مقام معظم رهبري ، ج ۲ ، ص ۹۳)

 ارزش تبليغ

دين اسلام ،دين تبليغ است. درست است كه ما در دين مقدس اسلام ، براي پيشبرد هدفهاي الهي و اسلامي ، جهاد و شمشير را داريم؛ اما اصل ، برتبليغ و تبيين است. جهاد ، فلسفه ي ديگر دارد. جهاد ، براي مقابله با قلدران و ستمگران و موانع تبليغ و موانع گسترش نور اسلام است. آن جايي كه چنين مانعي وجود ندارد، يا حتي در آن جايي كه اين مانع هم هست و جهاد امكان پذير نيست، راه اساسي اسلام تبليغ است ... از هزار و چهارصد سال پيش تا حالا، چه موقع مسلمين تبليغ نمي‌‌كردند؟

ببينيد، آفاق عالم را تبليغ اسلام گرفته است. الان در منطقه ي شرق ايران ، هر چه شما جلو برويد ، بيشتر مسلمين، مسلمين به موعظه و تبليغ و دعوتند، تا شمشير. در كشور چين، اين همه مسلمان هست، چه چيزي اينها را مسلمان كرد، در كشورهاي مالزي و اندونزي و فيليپين و اين جاهايي كه مسلمان هست ، چه كسي رفته مردم را با شمشير مسلمان كرده است؟ اگر شمشير سلطان محمد غزنوي مي‌‌توانست موثر باشد، اثرش اين بود كه مردم را دشمن اسلام كند؛ كما اينكه كرده است. شمشير مغوليهاي هند و همان اكبرشاه و جهانگير شاه و اورنگ زيب و امثال اينها كه معروفند. حالا عده اي هم به اسم اينها افتخار مي‌‌كنند! اينها براي مسلمين دشمن سرسخت درست كردند. همين سيك‌هاي هند ـ كه شما آنها را مي‌‌شناسيد ـ ساخته و پرداخته شمشير مغوليهايند...

شمشير كسي را مسلمان به اعماق دل نمي‌‌كند... پس ، مسلمين هند هم مسلمين به فتح جهادي نيستند؛ مسلمين به دعوتند. شما برويد ببينيد، هنديها در سر قبر آن عرفاي ايراني كه به هندوستان رفته اند، چه مي‌‌كنند؛ عوامل تبليغ آنهايند . يك نفر عارف و عالم و واعظ و روحاني، يكي مثل من و شما، بلند شده، به آنجا رفته و فقط يك هنر كرده است كه دل از يار و ديار كنده، اسير آب و گِل نشده، مجاهدتي كرده، به منطقه اي از هند رفته و در آنجا مانده ، و در ظرف چهل ، پنجاه سالي كه در آنجا زندگي كرده ، يك عده را مسلمان كرده است. اسلام ، اين طوري گسترش يافته است. « يجلب بعضه بعضا ً». يكي كه مسلمان شد ، صد نفر را مسلمان مي‌‌كند. (همان ص۹۴)

***

  حوزه علميه قم در رأس و به تبع آن بقيه‌ي حوزه‌هاي علميه، در شرايط فعلي كه ميدان براي تبليغ اسلام باز است و دست و صداي ما، به اقصي نقاط عالم مي‌‌رسد، وضع تبليغيش نبايد با گذشته‌ها فرق داشته باشد؟ آن وقتي كه حوزه ي كار تبليغيمان جلسه اي با پنجاه نفر، صد نفر و حداكثر پانصد نفر بود ودر مسجدي تشكيل مي‌‌شد و عالمي در كسوت امام جماعت و يا در كسوت منبري، حرفي براي اينها مي‌‌زد؛ با امروز كه در كل اقطار كشور و جامعه خودمان ، كساني منتظر كار تبليغي ما هستند، فرق مي‌‌كند.

چقدر جوانان مشتاقند كه از دين ، چيزي بدانند . چقدر افراد فهميده و تحصيل كرده بودند كه تا ديروز ، آنها را از دين و معرفت ديني عملاً جدا نگه مي‌‌داشتند؛ اما امروز دستگاه حكومتي ، آنها را به فهم دين و گرايش به دين، تشويق مي‌‌كند. اينها مي‌‌خواهند از دين چيزي بفهمند. (همان ص۹۵)

***

 قيمت و ارزش بعضي از اشياء مطلق نيست و در همه جا، يكسان نمي‌‌باشد. مثلاً فرض كنيد ، آب گوارا كه مايع حيات انسان است، در وسط بيابان قيمتي دارد و در كنار رودخانه‌هاي پرآب ، قيمت ديگري دارد... آن وقتي كه نياز به تبليغ كم باشد، يا عرضه كننده‌ي آن زياد باشد، قيمت زيادي ندارد. آن وقتي كه نياز به تبليغ زياد باشد و عرضه كننده آن كم باشد، آن وقت قيمت پيدا مي‌‌كند.

شايد بشود گفت، امروز از روزگاري است كه نياز به تبيلغ، از هميشه بيشتر است ... براي اينكه تبليغات ضد ديني و ضد اسلامي‌‌، با استفاده از مدرنترين شيوه‌ها و اسلوبها بوسيله قدرتمندان دنيا ـ كه ضد اسلامند ـ امروز حداكثر رواج را دارد. (همان ص۹۶)
صفحه بعدی (2/12) صفحه بعدی