حوزه علمیه بناب - روحانيت دژ اسلام و سنگر مقاومت
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
روحانيت دژ اسلام و سنگر مقاومت

خدمت عموم طبقات ملت محترم ايران ايدهم الله تعالي ـ و پس از اهداي سلام و تحيات كراراً تذكر داده‌ام كه تنها چيزي كه مي‌تواند سد راه اجانب و دول استعمارگر باشد و نگذارد سلطه بر ذخاير ممالك اسلامي پيدا كنند اسلام و علماي جليل اسلام است و اين حقيقتي است كه در طول تاريخ براي دول استعمارگر ثابت شده است. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص ۸۹ )

تاريخ 21/8/50

***

كسي كه تاريخ را ديده است مي‌بيند كه روحانيون هم هميشه در هر عصري، آنكه قيام كرده بر ضد طاغوت روحانيون بودند. در زمان مشروطه روحانيون قيام كردند، زمان تحريم تنباكو روحانيون قيام كردند، در اين زمان هم كه شما مشاهده مي‌كنيد كه قشر روحاني قيام كرد و هم خون داد، هم حبس رفت، هم زجر كشيد، هم تبعيد كشيد، همه اين كارها را كشيد، لكن قيام كرد. (همان ص  ۹۲ ) تاريخ 27/11/57

***

امروز اشخاصي كه ديده‌اند در رأس اين قوا، روحانيت بوده است و روحانيت در همه اقشار ملت، مقدم بر همه اقشار در اين نهضت قيام كرده است و ساير ملت دنبال او به واسطه قرآن مجيد قيام كرده است، در صدد برآمدند كه با روحانيت معارضه كنند. آنهايي كه هيچ در اين نهضت خطي نداشتند امروز از روحانيت انتقاد مي‌كنند مي‌گويند روحانيت نباشد. اين خيال خامي است براي اشخاص خام يا براي اشخاص خائن. روحانيت در رأس ما هست و ما تبع روحانيت هستيم. ملت ما تبع روحانيت است و اگر روحانيت در كارنبود اين نهضت به ثمر نمي‌رسيد ـ روحانيت مردم را ـ من به همه كساني كه براي كشور خودشان كار مي‌خواهند بكنند و علاقه به كشور خودشان دارند نصيحت مي‌كنم كه اين صف الهي را نشكنيد، شكستن اين صف شكستن قرآن است، شكستن اين صف شكستن اسلام است. اگر بيرق اسلام در رأس ملت ما نباشد، تا آخر، تا آخر برده و كاركن ديگران خواهند بود. آنهايي كه براي كشور خودشان علاقه‌مند هستند اين سد را نشكنند و نمي‌توانند بشكنند. ملت، ملت با روحانيت است. آنكه به اسلام علاقه دارد، به كارمندان اسلام هم علاقه دارد. (همان ص  ۹۳ ) تاريخ 1/2/58

***

اسلام به دست روحانيون تا حالا زنده مانده، هيچ قشري، هيچ قشري در اين مسأله دخالت نداشته است جز خود روحانيون و خطبايي كه در دنبال آنها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اينها به اينجا رسيده است. قشرهاي ديگر روشنفكر و امثال اينها از اسلام خيلي اطلاع ندارند اگر هم داشتند كاري نداشتند به اين كارها. در زمان رضاشاه و محمدرضا و خصوصاً زمان رضاشاه كه آنهايي كه يادشان هست ميدانند چه خبر بود همين حوزه‌هاي علميه با تمام ورشكستگي كه پيدا كرده بودند و توسري كه از همه افراد مي‌خوردند، مقاومت كردند و حفظ كردند و همين خطبا باز اشخاصي بودند كه گاهي صحبت مي‌كردند و مسائل را يا به صراحت يا به كنايه به مردم مي‌گفتند. (همان ص  ۹۴) تاريخ 4/8/60

 

نوشته شده در تاریخ: 23 آبان ماه ، 1388 (1957 مشاهده)

[ بازگشت ]