حوزه علمیه بناب - روحانيت پشتوانه ملت و حافظ استقلال كشور
امروز 31 خرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
روحانيت پشتوانه ملت و حافظ استقلال كشور

كراراً تذكر داده‌ام كه تنها چيزي كه مي‌تواند سد راه اجانب و دول استعمارگر باشد و نگذارد سلطه بر ذخاير ممالك اسلامي پيدا كند اسلام و علماي جليل اسلام است و اين حقيقتي است كه در طول تاريخ براي دول استعمارگر ثابت شده است... بايد ملت اسلام بدانند خدمتهايي كه علماي دين به كشورهاي اسلامي در طول تاريخ كرده‌اند قابل شمارش نيست. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص ۹۹ ) تاريخ 21/8/50

 

***

 

حوزه‌هاي علميه و علماي اعلام هميشه حافظ استقلال و تماميت ممالك اسلامي بوده‌اند، خدمتهايي را كه با الهام از اسلام براي آرامش و حفظ انتظامات كشورها كرده‌اند عشري از اعشار آن را دولتها و قواي انتظامي نكردند، با آنكه هيچ تحميلي بر بودجه مملكت نداشته‌اند. در نظر اجانب و عمال خائن آنها بايد اين سنگر شكسته شود تا با خيال راحت به تاخت و تاز و چپاول و عياشي به زندگاني ننگين خود ادامه دهند. (همان ) تاريخ 21/8/50

 

***

 

در جنبش مشروطيت همين علما در رأس بودند و اصل مشروطيت اساسش از نجف به دست علما و در ايران به دست علما شروع شد و پيش رفت. اينقدري كه آنها مي‌خواستند كه مشروطه تحقق پيدا كند و قانون اساسي در كار باشد، شد لكن بعد از آنكه شد، دنباله‌اش گرفته نشد. مردم بي‌طرف بودند، روحانيون هم رفتند هركس سراغ كار خودش. (همان ص ۱۰۸ )

تاريخ 4/8/60

***

 

در تمام مراحل روحانيت نقش اول داشت، يعني دانشگاهها بودند، روشنفكرها همه‌شان نه البته، دانشگاهيها، دانشجوها تقريباً اكثراً هميشه همه، بازاري چه و چه، همه اينهانقشي داشتند، لكن آنكه ملت را بسيج كرد، آن روحانيون بودند، يعني هر محله‌اي يك مسجد يا چهار تا مسجدي كه دارد، چهار تا روحاني دارد مردم به آن اعتقاد دارند، آنكه من هميشه به ملت ايران سفارش كردم كه اين دژ محكم را از دست ندهيد و به اين روشنفكرهايي كه مي‌خواهند، شايد ميل داشته باشند كه مملكتشان استقلالي داشته باشد، مملكتشان آزاد باشد، سفارش كردم كه اينها سد بزرگي است كه اگر از دست بدهيد نمي‌توانيد كاري انجام بدهيد، اگر اين روحانيت را از اين نهضت از اول بر مي‌داشتيم، اصلاً نهضتي نمي‌شد، مردم به كس ديگر گوش نمي‌دادند مردم به اين روشنفكرها گوش نمي‌دهند. (همان ص۱۰۷) تاريخ 7/10/58

نوشته شده در تاریخ: 23 آبان ماه ، 1388 (2072 مشاهده)

[ بازگشت ]