حوزه علمیه بناب - تبليغ و ترويج اسلام و احكام آن
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
تبليغ و ترويج اسلام و احكام آن

ما موظفيم ابهامي را كه نسبت به اسلام به وجود آورده‌اند برطرف سازيم تا اين ابهام را از اذهان نزداييم هيچ كاري نمي‌توانيم انجام بدهيم. ما بايد خود و نسل آينده را وادار كنيم و به آنها سفارش كنيم كه نسل آتيه خويش را نيز مأمور كنند اين ابهامي را كه بر اثر تبليغات سوء چند صد ساله نسبت به اسلام در اذهان حتي بسياري از تحصيلكرده‌هاي ما  پيدا شده رفع كنند، جهان‌بيني و نظامات اجتماعي اسلام را معرفي كنند. حكومت اسلامي را معرفي نمايند تا مردم بدانند اسلام چيست و قوانين آن چگونه است. امروز حوزه قم، حوزه مشهد، و حوزه‌هاي ديگر موظفند كه اسلام را ارائه بدهند و اين مكتب را عرضه كنند. مردم، اسلام را نمي‌شناسند. شما بايد خودتان را، اسلامتان را، نمونه‌هاي رهبري و حكومت اسلامي را به مردم دنيا معرفي كنيد مخصوصاً به گروه دانشگاهي و طبقه تحصيلكرده. دانشجويان چشمشان باز است. شما مطمئن باشيد اگر اين مكتب را عرضه نماييد و حكومت اسلامي را چنانكه هست به دانشگاهها معرفي كنيد دانشجويان از آن استقبال خواهند كرد. دانشجويان با استبداد مخالفند، با حكومتهاي دست نشانده و استعماري مخالفند، با قلدري و غارت اموال عمومي مخالفند، با حرامخوري و دروغپردازي مخالفند، با اسلامي كه چنين طرز حكومت اجتماعي و تعاليمي دارد هيچ دانشگاه و دانشچويي مخالفت ندارد. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص  ۱۲۰ )

 

انبيا شأنشان تبليغ بوده است، اولياي خدا شأنشان تبليغ بوده است، همه آقايان علمايي كه هستند، اينها همه مبلغين اسلام هستند. بايد خطباي عظام ما كه مبلغين اسلامند، علماي اعلام ما، طلاب عزيز ما و قشرهاي ديگري كه در تبليغات دخالت دارند و مشغول اين عمل شريف هستند، بايد به خودشان سرعت زيادي بدهند و تبليغات خودشان را تسريع كنند، البته روي يك موازيني و روي يك نظامي و روي يك سازماني كه آنطور البته بهتر خواهد بود. (همان ص ۱۲۳)

تاريخ 26/2/61

***

 

تكليف همه روحانيون، چه خطبايي كه منبر تشريف مي‌برند، يا ائمه جمعه و جماعت و هركس كه با مردم سروكار دارد و با آنها صحبت مي‌كند، اين است كه وضعيت قيام حضرت سيدالشهدا را به مردم درست بفهمانند كه قيام براي چي بود، چه بود و با چه عده‌اي قيام شد و با تحمل چه مصايبي آن قيام به آخر رسيد. (همان ص ۱۲۴) تاريخ 25/7/61

***

حج از مسائلي است كه جنبه سياسي اش بسيار بيشتر است از جنبه‌هاي عبادي‌اش. و شما آقايان كه ان‌شاءالله با سلامت مشرف مي‌شويد بايد توجه به اين معنا داشته باشيد كه اين فكر استعماري كه در مغز بسياري از حتي روحانيين ممالك اسلامي گنجانيده شده است اين را ازاله كنيد. در صحبتهايتان، در اجتماعتان بگوييد به آنها كه اسلام وضعش اين نيست كه تاكنون ماها داشته‌ايم، فقط بيايند در حج و چند دور بگردند دور خانه مبارك و بعد هم وقوف و چه و چه و هيچ كار نداشته باشند كه مستكبرين بر مردم دنيا و مسلمين چه مي‌كنند، بي‌تفاوت باشند، محكوم كنند آن اشخاصي را كه مي‌خواهند راجع به مصالح مسلمين صحبت بكنند. (همان ص ۱۲۵)     تاريخ 26/5/62

***

 

وضع تبليغات بايد متناسب با نيازها و وضع حوزه‌ها باشد. بايد آقايان توجه داشته باشند، هميشه دنبال مسائل واقعي بروند. كتابهايي را كه مي‌خواهيد منتشر كنيد، حتماً بدهيد عده‌اي از فضلا بخوانند و نظر دهند و خودتان دقيقاً بررسي كنيد. اعزام مبلغ از امور بسيار لازم است كه بايد با دقت عمل شود. ما كه مي‌گوييم مي‌خواهيم انقلابمان را صادر كنيم، نمي‌خواهيم با شمشير باشد بلكه مي‌خواهيم با تبليغ باشد. ما مي‌خواهيم تبليغات گسترده‌اي را كه كمونيستها و ديگران بر ضد اسلام مي‌كنند، با تبليغات صحيح خنثي كنيم و بگوييم كه اسلام همه چيز دارد. اسلام مثل مسيحيت كنوني نيست ... شما يادتان نيست در قديم وضع خاصي بود، فلسفه و عرفان كفر مطلق بود و فضلا از اينكه زبان خارجي بدانند كه بتوانند در خارج تبليغ كنند در حد كفر بود و واقعاً فكرها عقب افتاده بود. اگر ما همه زبانها را براي تبليغ اسلام بدانيم عبادتي بزرگ است. ما با زبان اينجا كه نمي‌توانيم براي مردم امريكا و ساير كشورها مسائل اسلام را بگوييم. امروز اسلام در اكثر كشورها مطرح است.

اميدوارم كه شما بتوانيد اسلام را براي مردم جهان عرضه كنيد. ان‌شاءالله خداوند به شما اجر دهد. البته تبليغات بايد بر اساس معنويات باشد، معنويات اساس اسلام است. (همان )

تاريخ 2/6/62

***

هان اي حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌هاي اهل تحقيق! بپا خيزيد و قرآن كريم را از شر جاهلان متنسك و عالمان متهتك كه از روي علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته و مي‌تازند، نجات دهيد. و اينجانب از روي جد، نه تعارف معمولي، مي‌گويم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و شما اي فرزندان برومند اسلام! حوزه‌ها و دانشگاه‌ها را از توجه به شؤونات قرآن وابعاد بسيار مختلف آن بيداركنيد. تدريس قرآن در هر رشته‌اي از آن را محط نظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد. (همان ص ۱۲۹) تاريخ 16/5/65

***

علما و روحانيون ان‌شاءالله به همه ابعاد و جوانب مسؤوليت خود آشنا هستند ولي از باب تذكر و تأكيد عرض مي‌كنم امروز كه بسياري از جوانان و انديشمندان در فضاي آزاد كشور اسلامي‌مان احساس مي‌كنند كه مي‌توانند انديشه‌هاي خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامي بيان دارند، با روي گشاده و آغوش باز حرفهاي آنان را بشنوند، و اگر بيراهه مي‌روند با بياني آكنده از محبت و دوستي راه راست اسلامي را نشان آنها دهيد. و بايد به اين نكته توجه كنيد كه نمي‌شود عواطف و احساسات معنوي و عرفاني آنان را ناديده گرفت و فوراً انگ التقاط و انحراف بر نوشته‌هاشان زد و همه را يكباره به وادي ترديد و شك انداخت. اينها كه امروز اينگونه مسائل را عنوان مي‌كنند، مسلماً دلشان براي اسلام و هدايت مسلمانان مي‌طپد والّا داعي ندارند كه خود را با طرح اين مسائل به دردسر بيندازند. اينها معتقدند كه مواضع اسلام در موارد گوناگون همان‌گونه‌اي است كه خود فكر مي‌كنند، به جاي پرخاش و كنار زدن آنها با پدري و الفت با آنان برخورد كنيد. اگر قبول هم نكردند مأيوس نشويد، در غير اين صورت خداي ناكرده به دام ليبرالها و ملي‌گراها و يا چپ و منافقين مي‌افتند و گناه اين كمتر از التقاط نيست. وقتي ما مي‌توانيم به آينده كشور و آينده‌سازان اميدوار شويم كه به آنان در مسائل گوناگون بها دهيم و از اشتباهات و خطاهاي كوچك آنان بگذريم و به همه شيوه‌ها و اصولي كه منتهي به تعليم و تربيت صحيح آنان مي‌شود، احاطه داشته باشيم. (همان ص۱ ۱۳) تاريخ 29/4/67

***

مسائل اعتقادي بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمي است. حوزه علميه ودانشگاه بايد چهارچوبهاي اصيل اسلام ناب محمدي را در اختيار تمامي اعضاي بسيج قرار دهند. (همان ص  ۱۳۲ ) تاريخ 2/9/67

نوشته شده در تاریخ: 23 آبان ماه ، 1388 (2141 مشاهده)

[ بازگشت ]