حوزه علمیه بناب - آگاه و بيدار كردن مردم
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
آگاه و بيدار كردن مردم

      بايد كاري كرد كه ملتها هرجا هستند، ملتها بفهمند تكليف خودشان را. اگر بخواهيد و بخواهند و دانشمندها بخواهند، علماي همه بلاد اسلامي و دانشگاه‌هاي همه بلادهاي اسلامي بخواهند حلّ مشكله اسلام و ممالك اسلامي بشود، بايد مردم را بيدار كنند. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص  ۱۵۵) تاريخ 18/5/59

***

بايد در همه منابر به اين جوانهايي كه گول خورده‌اند از اين منافقين و امثال آنها نصيحت بشود، دعوت به حق بشود، بايد آنها را فهماند به ايشان كه اينهايي كه شما را دعوت مي‌كنند كه به ضد جمهوري اسلامي قيام كنيد اينها با اسلام بد هستند، با اسم اسلام مي‌خواهند اسلام را از بين ببرند، اينها يك روز با مقاصد اسلامي همراه نبوده‌اند، اينها نهج‌البلاغه و قرآن را اسباب دست قرار دادند براي اينكه نهج‌البلاغه و قرآن را از بين ببرند و اين جوانهاي بي‌اطلاع، اين دخترهاي بي‌اطلاع،  اين پسرهاي بي‌اطلاع ، دستخوش اين تبليغات سوء اينها شده‌اند و در مقابل ملت ايستاده‌اند و در مقابل ملت مي‌خواهند كاري انجام بدهند، حالا بايد بفهمند اينها كه نمي‌توانند كاري انجام بدهند...بالاخره بايد شماها كه دعوت كرديد تا كنون مردم را به اسلام و اسلاميت و به فضايل اخلاقي، امروز هم همت بگماريد كه بيشتر دعوت كنيد هم مسائل روز را براي مردم بگوييد و هم مفاسدي كه مترتب بر فعل اين گروهكها هست كه مي‌خواهند اين جمهوري را به هم بزنند و به نفع امريكا يا به نفع شوروي، اينها را تنبه بدهيد به مردم و هم جنبه‌هاي اخلاقي را. اين طايفه بايد در منابر، در مساجد و هر جايي كه مقتضي است با مردم صحبت كنند و علاوه بر اينكه مسائل روز را مي‌گويند مسائل اخلاقي و مسائل اعتقادي و اين مسائل تهذيب نفس را به مردم بگويند و مردم را هدايت كنندو مردم را به اين مسائل اسلامي آشنا كنند و در آخر منبر روضه را بخوانند و زياد بخوانند، دو كلمه نباشد. همانطوري كه در سابق عمل مي‌شد، روضه‌خواني بشود، مرثيه گفته بشود، شعر و نثر در فضايل اهل بيت و در مصايب آنها گفته بشود تا اين مردم مهيا باشند، در صحنه باشند، بدانند كه ائمه ما تمام عمرشان را صرف براي ترويج اسلام كردند اگر آنها يك سازش مي‌خواستند بكنند، همه جهات مادي برايشان مهيا بود لكن خودشان را فداي اسلام كردند و با ستمكاران سازش نكردند.

بايد مردم را آشنا كنيد به وظايف خودشان و از مردم هم تقاضا مي‌شود كه راهپيمايها به عنوان راهپيمايي نباشد، به عنوان دستجات باشد همان دستجات سنتي با حفظ جهات شرعي اسلامي، و عاشورا را زنده نگه داريد كه با نگه داشتن عاشورا كشور شما آسيب نخواهد ديد. شما گويندگان نقش مهمي در اين باب داريد و مسؤوليت بزرگي هم داريد، چنانچه تمام علما هم نقش بزرگ دارند، هم مسؤوليت بزرگ. هركس به اندازه خودش مسؤوليت دارد. (همان ص  ۱۶۰ )

تاريخ 4/8/60

***

علماي اعلام و ائمه جماعات و خطباي محترم بر حجم ارشاد و رهنمودهاي خود بيفزايند و قشرهاي ميليوني مردم را متوجه طرق نگهباني از اسلام و احكام مقدسه آن و حراست از جمهوري اسلامي نمايند و به توده‌هاي متعهد ميليوني اسلامي لزوم تشريك مساعي در تمام امور كشوري و لشگري و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را گوشزد نمايند و به آنان توصيه كنند كه براي كمك به اقتصاد كشور كه امروز از اهمّ مسائل است، از اسراف، تبذير و استعمال امور تشريفاتي و تجملي اجتناب نمايند و از سپردن پولهاي خود اگر چه اندك باشد، به بانكهاي دولتي براي به راه افتادن چرخهاي اقتصاد و كمك به دولت اسلامي دريغ ننمايند و از كمك كردن به جنگ و جنگزدگان غفلت ننمايند و از شركت در بسيج مستضعفان و تعليم و تربيت ديدن براي حراست از اسلام عزيز كوشا باشند. (همان ص  ۱۶۲ ) تاريخ 4/9/60

نوشته شده در تاریخ: 23 آبان ماه ، 1388 (2096 مشاهده)

[ بازگشت ]