حوزه علمیه بناب - مرجعيت
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
مرجعيت

مرجعيت ، نهادى است مهم و مرتبط با زندگى مسلمانان ، مسؤوليتى است حساس تر و بر عهده عالمان ربانى ، ملجايى است آرامش بخش براى امت مسلمان .

مرجعيت نيروى محركه اسلام و عامل هماهنگ كننده اصول و قواعد كلى شريعت با نيازها و حوادث واقعه است . و همواره مذهب رااز آفت ناتوانى و برچسب به بن بست رسيدن و در تنگنا قرار گرفتن مى رهاند و بدان امكان تحرك و حيات مى بخشد.

افتاء و صدوراحكام فردى واجتماعى از وظايف اصلى نهاد مرجعيت است ،اما حوزه كارى آن ، محدود به اين امر نيست ، بلكه بسيار گسترده است . مرجع تقليد، صاحب رسالت است ، نه صاحب رساله . به سيستم قانونگذارى اسلام آشنايى كامل دارد. دين را در يك مجموعه به هم پيوسته و با نگرشى همه جانبه ، بررسى و مطالعه مى كند.

به عبارت ديگر، مرجعيت دينى ،استمرار رسالت وامامت و فقه در زمان غيبت ، زعيم و سرپرست امت است ازاين روى بايد واجد صفاتى باشد شايسته و در خور آن مقام . ضمن برخوردارى از عقل و فهم درست . موضعگيرى مناسب ، زيركى و بصيرت ، شجاعت و صلابت و... توانايى لازم براى برپايى حكومت عدل ،احقاق حقوق مستضعفان و آموزش و پرورش مردمان را نيز دارد. زمينه هاى رشداستعدادهاى امت را فراهم مى سازد. بر فعاليتهاى فكرى و فرهنگى نظارت واشراف دارد. با حضور در صحنه هاى اجتماعى ، روح زمان را مى شناسد، دشواريهاى اجتماع را درك و لمس مى كند و در راه اصلاح نابسامانيها و برطرف كردن نارسايها تلاش مى ورزد. عنوان مرجع و منصب مرجعيت ، شايسته كسى است كه علاوه بر طى مدارج و مراحل علمى و به دست آوردن تقواى عملى ،انسانى باشد:

زهد پيشه ، آگاهى گراى ، آزادى شناس ، تعهدپذير، عدالت طلب ، تسليم ناپذير، حاضر در زمان ... حركت كنده در پيشاپيش مردمان ...ازاستعمارها و برنامه ها و نفوذيها با خبر.... (مجله آينه پژوهش ، شماره 9.62، مقاله آقاى محمد رضا حكيمى)

دارنده اين منصب روابط حاكم بر سياست واجتماع واقتصاد را به درستى مى شناسد. و با در نظر گرفتن مصالح و منافع جامعه ،احكام مناسب و راه گشا را ارائه مى دهد. ساحل نشينى نيست كه از دور به طوفانها بنگرد، بلكه ناخدايى است در كام امواج كه با كشتى نجات خويش كشتى نشستگان رااز خطر غرق شدن رهايى مى بخشد.

امام ، رحمة الله عليه ، مجتهد جامع الشرايط رااين گونه تصوير مى كند:

مجتهد، بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهارنظر نمى كنم .

آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزوير فرهنگ حاكم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديداقتصادى ،اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان ، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان ... از ويژگيهاى يك مجتهد جامع الشرايط است .

يك مجتهد، بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غيراسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شان مجتهد است واقعا مدير و مدبر باشد. (صحيفه نور، ج 21.98)

 

منبع :  www.hawzah.net  به نقل ازمجله حوزه شماره 50-51

نوشته شده در تاریخ: 13 آذر ماه ، 1388 (2077 مشاهده)

[ بازگشت ]