حوزه علمیه بناب - مرجعيت و رهبرى
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
مرجعيت و رهبرى

در سيرتكاملى مرجعيت ، به مرحله اى مى رسيم كه آن را نقطه اوج ، مى ناميم . دوره اى كه مرجعيت دينى ، علاوه بر هدايت فكرى و تبيين احكام شرعى ، رهبرى امت را نيز به عهده مى گيرد. در طول تاريخ تشيع ، كمتر فرصتى به دست آمده كه مرجعيت بتواند همگام با هدايت دينى ، رهبرى سياسى واجتماعى مردم را نيز دارا باشد. اين مساله ، در سده هاى اخير، بويژه در يك قرن پيش ، ظهور و نمود بيشترى پيدا كرده است . حضور آگاهانه فقها و مراجع در مسائل سياسى واجتماعى ، نقطه عطفى در تاريخ مرجعيت به وجود آورده و آن را به عنوان نهادى قدرتمند و پر نفوذ مطرح نموده است . همين مساله است كه خشم بسيارى از دشمنان و مخالفان را برانگيخته است چه اين كه زيستن فقيه در متن حوادث ، ذهنيت او را جهت مى بخشد و او را با موضوعات احكام آشنا مى سازد. در نتيجه ، فقه از ركود، عزلت و توجه به مسائل فردى رهايى مى يابد و به ميان اجتماع و مسائل جامعه راه مى يابد. روشن است ، ساحل گزينى واز دور دستى بر آتش داشتن ، حوزه كار مرجع و فقيه را محدود مى كند و او را گرفتار فرضها و فرعهاى نادرالوقوع مى گرداند اما شناخت انسان و روابط حاكم بر جامعه انسانى ، فقيه و مرجع را به ژرفنگرى بيشتر در حوادث واقعه ، وا مى دارد وازاو،انسانى ، بصير و حاضر در صحنه هاى زندگى بشرى مى سازد. به هر نسبت كه نهاد مرجعيت با واقعيتهاى جامعه بشرى نزديكتر و آشناتر بوده موفقيت بيشترى داشته است . نشاط و پويايى شيعه در قرون اخير، حاصل همه سونگرى فقها و عالمان دين بوده است :

[در دو قرن اخير، شيعه اثنى عشرى در عراق و لبنان ، چه در عمل و چه در نظر،از خود نشاط و تحركى سياسى نشان داد...اساسى ترين اين امكانات (براى انطباق با تحولات سياسى واجتماعى ) اصل اجتهاداست كه طرح و تدبيرى براى تكميل منابع فقهى و بالقوه تعبيه اى انقلابى در برابر قدرتهاى دنيوى است . نظامى عقيدتى كه بدين سان عقيده واجتهاد آزادانه فردى را حتى در مسائل داراى اهميت در درجه دوم هم تصويب مى كند، آشكارا توانايى بيشتر براى انطباق با مسائل پيش بينى نشده در منابع دارد] (انديشه سياسى دراسلام معاصر،حميد عنايت ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهى ، .276) .

منبع :  www.hawzah.net به نقل از مجله حوزه شماره 50-51

نوشته شده در تاریخ: 13 آذر ماه ، 1388 (2058 مشاهده)

[ بازگشت ]