حوزه علمیه بناب - آثار علمى حوزه مدينه
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
آثار علمى حوزه مدينه
صفحه: 1/4

آثار علمى حوزه مدينه


مسجد النبى با هجرت رسول اكرم به مدينه در سال اول بنيان گرديد كه آن را بايد نخستين مركز فرهنگى و تعليم و تربيت در تاريخ اسلام دانست و اولين معلم اين حوزه نيزشخص شخيص محمد مصطفى پيامبر گرامى (صلي الله و عليه و آله و سلم) بود زيرا رسول الله با ادامه وحى در مدينه به ايشان و نزول يك سوره يا يك آيه يا قسمتى از سوره آن را براى خاص و عام مسلمانان در همين مسجد تلاوت مى‏فرمود و به شرح و بيان آيات و تفسير و تاويل آنها مى‏پرداخت و عده‏ اى با سواد كه كـُتاب وحى ناميده مى‏شدند آنها را به هر صورت و به زحمت مى‏نوشتند حضرت رسول اكرم مسلمانان را به سواد آموزى و تهيه وسائل آن و حفظ و قرائت آيات قرآن و آموختن به ديگران، تشويق مى‏نمود بدين ترتيب حوزه مدينه با تعلميات اولين معلم اين مدرسه آغاز شد و تا حيات رسول گرامى و تربيت صحابه به وسيله ايشان ادامه داشت ‏شاگرد اول اين مكتب و رهرو اين صراط مستقيم پسر عموى گرامى و داماد پيغمبر خدا حضرت على ابن ابى‏طالب (عليه السلام) بود كه شيخ مفيد به سند خود تا امام محمد باقر (عليه السلام) از ام سلمه نقل مى‏كند كه گفت از رسول الله (صلي الله و عليه و آله و سلم) شنيدم كه فرمود « على و شيعته هم الفائزون‏» (على و پيروانش رستگارانند). پس از رحلت‏ حضرت رسول كه جامعه اسلامى به دو شاخه امامت و خلافت انشعاب يافت اغلب حواريين خاص پيامبرخدا مانند عمار ياسر و عبدالله بن مسعود و ابوذر غفارى و جابر انصارى و عبدالله بن عباس و امثال آنها شاخه خلافت را نپذيرفته و مطابق نص وصيت و احاديث غدير منزلت و ثقلين و غيره به مكتب امامت پيوستند حضرت على بن ابى طالب و ياران با وفايش مانند روزگار حيات رسول الله همچنان به تعليم قرآن و نشر احكام دين و تفسير آيات الهى و تدريس و تربيت مسلمانان پرداختند و زمان چندانى نگذشته بود كه مسجد النبى حوزه بزرگى از علوم دينى و قرآنى به وسيله حضرت على (عليه السلام) و پيروانش گرديد.

يكى از فعالان حوزه امامت در مدينه كه هر چه در توان داشت براى افشاگرى اقدامات و انحرافات خلافت از راه مستقيم رسول اكرم (صلي الله و عليه و آله و سلم) مى‏كوشيد دختر گرامى ايشان فاطمه زهرا سيدة النساء العالمين بود كه پنهان و آشكار به مهاجرين و انصار مراجعه مى‏كرد و حقايق قضايا را به آنها تفهيم مى‏نمود فعاليت‏‌حوزه علمى مدينه به سرپرستى حضرت امير و حسنين (عليهم السلام) در تعليم و تربيت اصحاب و پيروان و هدايت مسلمانان همچنان ادامه داشت.
صفحه بعدی (2/4) صفحه بعدی