حوزه علمیه بناب - ظلم ستيزي و شهادت طلبي
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
ظلم ستيزي و شهادت طلبي
صفحه: 1/4

ظلم ستيزي و شهادت طلبي در راه اسلام


آن كه با اين قدرت شيطاني در اين طول پنجاه و چند سال مخالفت كرد روحانيون بودند، تمام جبهه‌هاي سياسي كنار بودند، گاهي ممكن بود يك كلمه‌اي در خارج اينها بگويند، اما آن كه در داخل، در داخل مملكت قيام كردند بر ضد رضاشاه، علماي تبريز بودند. يك وقت هم علماي خراسان بودند، يك وقت هم علماي اصفهان بودند كه در قم جمع شدند، كه ما همه‌اش را حاضر بوديم. آن كه در مجلس مخالفت مي‌كرد، جبهه ملي نبود مدرس [ آيت الله سيد حسن مدرس در سال 12۸۷ ق به دنيا آمد و در مشروطه و مبارزه با رضاخان نقش بسزائي داشت و در سال 1316 ش در كاشمر به دستور رضاخان به شهادت رسيد.] بود، نهضت آزادي نبود مدرس بود كه مي‌ايستاد. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص  ۲۰۰ ) تاريخ 29/1/58

***

در اين طول تاريخ كه ما يادمان هست آن كه قيام كرد بر ضد اين قدرتها، روحانيون بودند كه در همين پنجاه و چند سال چند دفعه قيام كردند و البته قدرت آنها زياد بود شكست خوردند. آذربايجان و مشهد قيام كرد، تقريباً يك قيام عمومي اصفهان كرد از همه علماي بلاد بودند، لكن قدرت زياد بود و اين قدرت زياد شكست اينها را، حبس كردند اينها را، تبعيد كردند اينها را، علماي درجه يك را حبس و تبعيد كردند، علماي آذربايجان را كه درجه يك بودند، آنها را آوردند و بردند به سقز يا سنقر و به آنجا تبعيد كردند و مدتها در آنجا بودند. علماي مشهد را، همه را گرفتند و آوردند حبس در تهران. علماي اصفهان را شكستند آن نهضتشان را و نتوانستند كاري بكنند. در تمام اين مدت پنجاه سال آن كه قيام كرد بر ضد اينها علما بودند و لاغير، هيچ‌كس، ملت هم همراه علما بود تا آن اندازه كه مي‌توانستند. آن وقت البته اين نهضتي كه حالا پيدا شده است ، حالا نبود و نمي‌شد، لكن از طرف علما نهضت شد و شكست خوردند، كشته دادند، حبس شدند، تبعيد شدند. (همان ص ۲۰۱) تاريخ 29/2/58

***

با فرارسيدن پانزدهم خرداد خاطره غم‌انگيز و حماسه‌آفرين اين روز تاريخي تجديد مي‌شود، روزي كه بنابر آنچه كه مشهود است قريب به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم كشيده ما به خاك و خون كشيده شد، روزي كه طليعه نهضت اسلامي اين ملت شجاع و غيور گرديده ، نهضت عظيمي كه بيش از شانزده سال پيش به دنبال قيام روحانيت مسؤول و متعهد، در مقابل محمد رضا پهلوي كه مخالفتش با اسلام عزيز آشكار و آشكارتر شد، شكل گرفت. روحانيت به اعتراض برخاست و عصر عاشورا پس از حادثه‌اي ناگوار اعتراض با موج عظيم انساني اسلامي بالا گرفت و به اوج رسيد و پس از آن دست ناپاك استعمار از آستين شاه مخلوع درآمد و غائله پانزده خرداد ـ 12 محرم ـ را هرچه دردناكتر بوجود آورد. (همان) تاريخ 12/3/58
صفحه بعدی (2/4) صفحه بعدی