حوزه علمیه بناب - دنيا‌طلبي و خروج از زي طلبگي
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
دنيا‌طلبي و خروج از زي طلبگي
دنيا‌طلبي و خروج از زي طلبگي


بايد توجه كنيد كه همه متوجه شما هستند، لذا زيّ اهل علم خودتان را حفظ كنيد. درست مانند علماي گذشته ساده زندگي كنيد. در گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر زندگي‌شان از سطح معمولي مردم پايين‌تر بود و يا مثل آنها بود. امروز سعي كنيد زندگي‌تان از زيّ آخوندي تغيير نكند. اگر روزي از نظر زندگي از مردم عادي بالاتر رفتيد بدانيد كه دير يا زود مطرود مي‌شويد. براي اينكه مردم مي‌گويند ببينيد آنوقت نداشتند كه مثل مردم زندگي مي‌كردند، امروز كه دارند و دست‌شان مي‌رسد از مردم فاصله گرفتند. بايد وضع مثل سابق باشد. بايد طوري زندگي كنيم كه نگويند طاغوتي هستيم. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص ۳۸۹  ) تاريخ 4/3/62 

***

 امروز مسؤوليت روحانيت و كساني كه در اين لباس مقدس هستند، مسؤوليتي است كه در طول تاريخ بر عهده روحانيت نبوده است. در طول تاريخ از صدر اسلام تاكنون جمعيتهاي روحانيت اينطور حجتي كه بر آنها امروز تمام است، حجت بر آنها تمام نبوده است. در طول تاريخ يك همچو فرصتي براي هيچ كشوري پيدا نشده است و اسلام به دست شما سپرده شده است و از شما مي‌خواهند حفظش را. به دست اين ملت سپرده شده است و از اين ملت مي‌خواهند حفظش را، شما در ارشادات، در توجه نداشتن به زرق و برق دنيا مهم توجه قلبي است. (همان ص۳۹۰) تاريخ 21/3/62 

***

 

من خوف اين را دارم كه در اين انقلاب كه بايد روحانيت تقويت بشود و آنچه كه شده است به هدايت آقايان بوده است، مبادا خداي نخواسته به واسطه بعضي از اعمالي كه از بعضي از اين روحانيون و معممين صادر مي‌شود، اين موجب اين بشود كه يك وقت يك سستي در روحانيت پيدا بشود. يكي قضيه اينكه از آن زيّ روحانيت كه زيّ‌طلبگي بوده است، اگر ما خارج بشويم، اگر روحانيون از آن زيّ كه مشايخ ما در طول تاريخ داشته‌اند و ائمه هدا ـ سلام الله عليهم ـ داشته‌اند، ما اگر خارج بشويم خوف اين است كه يك شكستي به روحانيت بخورد و شكست به روحانيت  شكست به اسلام است . اسلام با استثناء روحانيت محال است كه به حركت خودش ادامه بدهد. اينهايند كه اسلام را معرفي مي‌كنند و به پيش مي‌برند و از اول هم همين‌طور بوده. اگر چنانچه ما از زيّ متعارف روحانيت خارج بشويم و خداي نخواسته توجه به ماديات بكنيم. در صورتي كه خودمان را با اسم روحاني معرفي مي‌كنيم، اين منتهي ممكن است بشود به اينكه روحانيت شكست بخورد. (همان ) تاريخ28/4/62 

*** 

از اهم مسائلي كه بايد تذكر بدهم، مسئله‌اي است كه به همه روحانيت و دست‌اندركاران كشور مربوط مي‌شود و هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمي كه همه چيزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزي كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده‌اند و اسلام را ترويج نموده و جمهوري اسلامي را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردند، كيفيت زندگي اهل علم است. اگر خداي نخواسته مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده‌اند، عمارت درست كرده‌اند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست و آن چيزي را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست‌دادن آن همان و از بين رفتن اسلام و جمهوري اسلامي همان. (همان ص  ۳۹۲) 

***

 

من اكثر موفقيتهاي روحانيت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامي در ارزش عملي و زهد آنان مي‌دانم وامروز هم اين ارزش نه تنها نبايد به فراموشي سپرده شود كه بايد بيشتر از گذشته به آن پرداخت. هيچ چيزي به زشتي دنياگرايي روحانيت نيست، و هيچ وسيله‌اي هم نمي‌تواند بدتر از دنياگرايي، روحانيت را آلوده كند، چه بسا دوستان نادان يا دشمنان دانا بخواهند با دلسوزيهاي بي‌مورد مسير زهدگرايي آنان را منحرف سازند و گروهي نيز مغرضانه يا ناآگاهانه روحانيت را به طرفداري از سرمايه‌داري و سرمايه‌داران متهم نمايند. در اين شرايط حساس و سرنوشت‌سازي كه روحانيت در مصدر امور كشور است و خطر سوء استفاده ديگران از منزلت روحانيون متصور است، بايد به شدت مواظب حركات خود بود، چه بسا افرادي از سازمانها و انجمنها و تشكيلات سياسي وغير آنها با ظاهري صدردرصد اسلامي بخواهند به حيثيت و اعتبار آنان لطمه وارد سازند و حتي علاوه بر تأمين منافع خود ، روحانيت را رو در روي يكديگر قرار دهند. (همان ص ۳۹۴) تاريخ 29/4/67

نوشته شده در تاریخ: 20 فروردين ماه ، 1389 (2045 مشاهده)

[ بازگشت ]