حوزه علمیه بناب - لطمه زدن به شئون روحانيت
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
لطمه زدن به شئون روحانيت
صفحه: 1/2

لطمه زدن به شؤون روحانيت


حوزه‌ها بايد توجه داشته باشند كه در اين وقت، در اين حالي كه الآن ما واقع هستيم و دشمنها مي‌خواهند خرده‌گيري كنند، خصوصاً نسبت به اهل علم و علما و فضلا و طلاب، بايد بسيار توجه داشته باشند كه اگر خداي نخواسته در اين زمان كه مورد بررسي هستند اينها و مورد توجه هستند، اگر خداي نخواسته يك انحرافي از بعض اشخاص ملبس به اين لباس واقع بشود، ممكن است اين پاي اسلام حساب بشود.

در رژيم سابق اگر چنانچه يك معمم، يك ملبس به اين لباس، يك كار خلاف انجام مي‌داد، به اسلام نسبت معلوم نبود بدهند، مي‌گفتند اين منحرف است، اين ساواكي است، اين درباري است. الآن كه رژيم، رژيم جمهوري اسلامي است و همه نظرها به شما دوخته شده است، اگر خداي نخواسته يك انحرافي واقع بشود در مدارس، در كميته‌ها، در جاهاي ديگر، در دادگاهها، اين پاي اسلام حساب مي‌شود. گفته مي‌شود كه جمهوري اسلامي است و جمهوري اسلامي هم همينهاست، همين است كه مي‌بينيد. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص ۳۹۶ ) تاريخ 5/4/58

 ***

 امروز مسؤوليت طبقه روحاني، مسؤوليت پاسدارهاي اسلام، مسؤوليت حكومت است، رئيس الوزراي اسلام، نخست‌وزير اسلام، مسؤوليت امروز مثل سابق نيست، امروز مسؤوليت زياد است. مسؤوليت اين است كه اگر يك كاري ما بكنيم، روحاني خداي نخواسته يك كاري بكند، در كميته‌ها يك كاري بشود، در دادگاههاي انقلابي يك كار خلافي بشود، پاسدارهاي انقلاب يك كاري بكنند، مردم يك كاري بكنند، بازار يك بازار غيراسلامي باشد، آنهايي كه براي مناقشه نشسته‌اند و چشمهايشان را دوخته‌اند به ما، آنها براي ما يك كاري مي‌كنند كه اصل مكتب ما شكست بخورد، يعني تا ابد اسلام دفن بشود. مصيبت اين است و الّا مصيبت كشته شده كه مصيبتي نيست، خوب، جوانهاي ما كشته شدند، در راه اسلام كشته شدند، شهيد شدند، « هنيئاً لهم» [گوارا باد بر آنها] ، اما كشته‌شدن، دفن شدن مكتب اهميت دارد، اين را حفظش كنيد. (همان ص   ۴۰۰)

 ***

شما آقايان بايد حافظ حيثيت اسلام باشيد. امروز آنچه كه به شما احتياج است، آنچه شما تكليف داريد و همه روحانيت در سراسر كشور، كشورهاي اسلامي وظيفه دارند اين است كه حدود اسلام را امروز اگر چنانچه از يكي از ماها برخلاف مقررات  اسلامي، برخلاف احكام اسلام يك مطلبي از او صادر بشود اسلام رو به شكست مي‌رود. امروز مملكت، مملكت اسلامي است و محتوا بايد محتواي اسلامي باشد. وقت حساسي است، روحانيت زمان حساسي را مي‌گذارند. (همان ص   ۴۰۳) تاريخ 28/4/58

 ***

 تذكر اكيد به روحانيوني است كه در دادگاهها و كميته‌ها، جهادسازندگي و ديگر ارگانها اشتغال به خدمت دارند، كه اولاً در اموري كه صلاحيت آن را ندارند به هيچ‌وجه دخالت نكنند كه دخالت آنان علاوه بر انكه از جهت عدم صلاحيت آنان غيرمشروع است، از جهت بدبين شدن ملت به روحانيت و در نتيجه جدا شدن ملت از شما كه لطمه‌اي بزرگ به اسلام و كشور اسلامي مي‌باشد از گناهان بزرگ و نابخشودني است و شياطيني كه شما را وادار به اين نحو دخالتها مي‌كنند دشمنان سرسخت روحانيت و اسلامند، با اين عمل خود نتايج شيطاني گرفته و شما را منزوي و كشور را به تباهي مي‌كشند. دخالت در امور اجرايي، عزل و نصب و امثال اينها به استثناي دخالت كساني كه دولت مستقيماً گماشته است، دخالت غير مشروع و موجب اختلال در امر كشور و بايد از آن اجتناب بشود.

من خوف آن دارم كه جوانهاي روحاني كه مكلف به حفظ آبرو و حيثيت اسلام و روحانيت هستند، به حسب اعمالي كه بعضي از آنها ولو با حسن‌نيت انجام مي‌دهند، چهره روحانيت و اسلام را غير از آنچه هست نمايش دهند. (همان ص۴۱۳) تاريخ 22/11/59

 ***

 شما اگر چنانچه به وظايف روحاني، وظايف روحانيت عمل بكنيد، قلوب مردم با شماست، مردم شما را مي‌خواهند و اگر خداي نخواسته يك خلافي از بعضي بشود، اين قلوبي كه متوجه به شما شده است ممكن است خداي نخواسته برگردد. برگشتن قلوب از شما، شكست روحانيت است شكست روحانيت، شكست اسلام است. (همان ص ۴۰۵) تاريخ 16/6/58

 
صفحه بعدی (2/2) صفحه بعدی