حوزه علمیه بناب - توصيه به مردم براي مقابله با توطئه‌ها
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
توصيه به مردم براي مقابله با توطئه‌ها
توصيه به مردم براي مقابله با توطئه‌ها


 اين گله هم كه من دارم از اين آقايان روشنفكرها اين است كه يك همچو جناح بزرگي كه ملت پشت سرش ايستاده، اين را از خودتان كنار نزنيد بگوييد كه « ما اسلام مي‌خواهيم ملا نمي‌خواهيم» اين خلاف عقل است، اين خلاف سيا‌‌‌‌‌ست است، شما بايد اينها را با آغوش باز بگيريد و اگر چنانچه اينها در مسائل سياسي اطاعاتي ندارند، ضمّ به ايشان بشويد، اطلاعات سياسي به اينها بدهيد. اينها بهتر از شما توي مردم، بهتر يعني كه شما نفوذ نداريد، اينها دارند، در بين مردم نفوذ دارند، هر ملايي در محله خودش نافذ است. شما بايد، شمايي كه دلسوزيد براي اسلام، شمايي كه مي‌گوييد ما اسلام را مي‌خواهيم، نگوييد كه ما اسلام را مي‌خواهيم آخوند نمي‌خواهيم، شما بگوييد اسلام را مي‌خواهيم آخوند هم مي‌خواهيم. آخوند، ملتفت مثلاً بعضي مسائل سياسي نيست، جمع بشويد دور آن آخوندي كه مسائل سياسي را نمي‌داند، يادش بدهيد آن مسائل را تا او عمل كند تا مِن بعد دنبالش باشد، تا بتوانيد اجرا كنيد. اگر شما بخواهيد خودتان باشيد و منهاي آخوند، تا قيامت هم در زير بار ديگران هستيد. شما همه جمع بشويد، همه با هم باشيد، همه برادر باشيد، اينها را رد نكنيد، اين يك قدرت لايزال است، اين قدرت ملت است، شما اين قدرت ملت را كنار نگذاريد بگوييد ما نمي‌خواهيم، شما هر چه هم بگوييد ما نمي‌خواهيم ـ خوب ـ مردم مي‌خواهند، شما يك عده‌اي هستيد، ديگران هم هستند، بازارها مي‌خواهند اينها را، خيابانها اينها را مي‌خواهند. گله من از اين طبقه روشنفكر در عين حالي كه من علاقه دارم به اينهايي كه خدمت مي‌كنند به اسلام خصوصاً اين خارج، شما را مي‌زنند و بيرونتان مي‌كنند، چنانچه ديديم كه آن روزي كه اين جماعت وارد كار نبودند، شماها در انزوا خوابيده بوديد، هيچ كاري هم از شما نمي‌آمد. وقتي كه اين جماعت آمدند، مردم همه دنبال اين آمدند، بازارها با اينها هستند، كشاورزها با اينها هستند، صنعتگرها و كارگرها مسلمند همه اينها، وقتي مسلم شدند همه اينها، علاقه به خدا دارند، علاقه به پيغمبر خدا دارند، علاقه به اميرالمؤمنين دارند، اينها هم همانها هستند يعني دارند ترويج از آنها مي‌كنند، اينها تمام عمرشان را صرف كرده‌اند در اينكه كلمات ائمه اسلام را و پيغمبر اسلام را و احكام ائمه پيغمبر اسلام را و احكام خدا را به مردم برسانند. كسي كه هفتاد سال عمرش را صرف اين معنا كرده و مردم او را به اين سمت شناختند مردم دنبالشان هستند. اين معنايي كه حالا زمزمه مي‌شود كه ما مثلاً زيد را قبول داريم و ديگران را قبول نداريم، اين يك امري است كه در دهن شما انداختند، عمّال خارجي شما را مي‌خواهند جوري بكنند كه منصرف كنند از علماي خودتان، اگر منصرف از علماي خودتان شديد، شما يك تيپ عليحده، آنها يك تيپ عليحده، هر دو از بين مي‌رويد، شماها با آنها مخالفت مي‌كنيد، شما هم يك جمعيتي هستيد و شما بدانيد كه منهاي آخوند، هيچ كاري از شما پيش نمي‌برد. شما در هر شهري كه برويد مي‌بينيد كه آن كس كه شهر دستش هست و مي‌تواند شهر را ببندد و باز كند، باز يك ملاست. شما تجربه كنيد در تمام اين تعطيلات، تجربه كنيد ببينيد كه يكي از جناحها توانسته بازار را ببندد؟ آن كه بازار را بسته و به حكم او بازار را مي‌بندند، آن ملاها هستند كه امر مي‌كنند و آنكه ملاها را پيش مي‌برد براي اين است كه اينها براي خدا دارند حرف مي‌زنند و عمّا‌‌ل اسلام هستند و مردم علاقه به اسلام دارند. اين مطلب را كنار بگذاريد كه منهاي آخوند. نمي‌شود آقا، شما بخواهيد مملكتان را اصلاح كنيد، منهاي آخوند اصلاحِ‌بردار نيست. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص  ۵۱۷ ) تاريخ 3/10/57 

***

 

مردم شريف ايران توجه داشته باشند كه نوعاً تبليغاتي كه عليه روحانيت انجام مي‌پذيرد به منظور نابودي روحانيت انقلاب است، ايادي شيطان در تنگناها و سختي‌ها به سراغ مردم مي‌روند كه بگويند روحانيت مسبب مشكلات و نارساييهاست؛ آن هم كدام روحاني، روحاني بي‌درد و بي‌مسؤوليت نه، بلكه روحانيتي كه در همه حوادث جلوتر از ديگران در معرض خطر بوده است. كسي مدعي آن نيست كه مردم و پابرهنه‌ها مشكلي ندارند و همه امكانات در اختيار مردم است. مسلم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر مي‌شود و كمبود‌ها و نيازها رخ مي‌نمايد ولي من با يقين شهادت مي‌دهم كه اگر افرادي غير از روحانيت جلودار حركت انقلاب و تصميمات بودند امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر امريكا و جهانخوران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلابي چيزي برايمان نمانده بود. (همان ص   ۵۲۲)   تاريخ 3/12/67

 

***

 

از حوزه‌هاي علميه تجليل كنيد، گوش به حرفهايي كه مي‌زنند و مي‌خواهند شما را از حوزه‌ها جدا كنند، از مراجع جدا كنند، گوش ندهيد. اينها غرض دارند. اين حوزه‌هاي علميه است كه اسلام را تا حالا نگه داشته است. اگر روحانيون نبودند از اسلام خبر نبود. آن كه اسلام را زنده نگه داشته است در مواقع سياه، در اين زمانهاي سياه، همين روحانيين بودند. پشتيباني كنيد از اينها. (همان ص۵۱۸) تاريخ 10/12/57

نوشته شده در تاریخ: 20 فروردين ماه ، 1389 (2094 مشاهده)

[ بازگشت ]