حوزه علمیه بناب - تاكيد بر سنت سلف و فقه سنتي
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
تاكيد بر سنت سلف و فقه سنتي
صفحه: 1/2

تاكيد بر سنت سلف و فقه سنتي


فقه را در حوزه‌هاي علميه مثل قم و مشهد و امثال اينها و همين‌طور نجف بايد فقاهت را حفظ كنند. حوزه‌ها بايد حوزه فقاهت باشد. اين حوزه‌هاي فقاهت بوده است كه هزار و چند سال اين اسلام را نگه داشته است. اين مشي‌اي بوده است كه از زمان قديم، از زمان ائمه هدا تا زمان ما، مشي‌اي بوده است كه علماي ما داشته‌اند و آن حفظ فقاهت. نبايد حالا شما فكر كنيد كه حالا كه بايد امور سياست هم ما دخالت بكنيم پس به فقاهت كار نداشته باشيم، خير، بايد حوزه‌هاي فقاهت به فقه خودشان به همان ترتيبي كه سابق بود هيچ تخطي نكنيد، به همان ترتيبي كه سابق تحصيل مي‌كرديد فقه و مقدمات فقه را، محكم فقاهت را حفظ كنند ... اينطور نباشد كه ما يك وقت خداي نخواسته از آن اصلي كه اساس حفظ اسلام است روبرگردان بشويم وحوزه‌ها به فقاهت كم‌توجه بشوند. اين فقها هستند كه حصون اسلام هستند وحفظ كردند اسلام را. بايد حوزه‌ها عنايتشان به فقه و فقاهت از همه چيز بيشتر باشد. اگر حوزه‌هاي فقاهت خداي نخواسته از بين برود يا سست بشود، رابطه ما بين فقها و ملت قطع مي‌شود، اين حوزه فقاهت است كه رابطه را محفوظ نگه داشته است. اگر يك اشخاصي آمدند در حوزه‌ها و پيشنهاد كردند كه فقه لازم نيست مثلاً به اين طول و تفصيل باشد و فلان و بياييم يك چيزهاي ديگر را هم چه بكنيم، اينها اشتباه مي‌كنند يا مأمورند. فقه به همان قوت اوليه‌اش بايد باقي باشد. حوزه‌هاي فقاهت، هم فقاهت را داشتند و هم يك جمعي هم معقول و ساير علوم را تحصيل مي‌كردند. علماي اخلاق بودند در حوزه‌ها كه مردم را و علما را و اهل علم را دعوت به مسائل اخلاقي مي‌كردند، اهل معنويت و عرفان بودند كه اشخاصي را دعوت مي‌كردند به آنطور و كارهاي خودشان را انجام مي‌دادند، لكن فقاهت كه اساس است سرجاي خودش بود و بايد باشد. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص۵۳۸) تاريخ 20/4/59

***

 

اسلام با شماها، با اين طبقه تا اينجا رسيده است و بايد شما با تمام جديت فقيه درست كنيد، ملا درست كنيد. فقيه در همه چيز، منافات ندارد كه فقيه باشد، دخالت در امور مسلمين هم بكند هيچ منافات با هم ندارد، اما طبقه جوان بايد مشغول باشند به تحصيل و اين حوزه‌هاي فقاهتي هر چه بايد و هرچه بيشتر بايد بشود و مراجع به اينها عنايت زيادتر بكنند و مدرسين عنايات زيادتر راجع به اينها داشته باشند و حوزه فقهي به همان معنايي كه تاكنون بوده است حفظ كنيد، كه اگر اين حفظ نشود فردا مردم ديگر شمارا قبول نمي‌كنند. مردم معمم نمي‌خواهند، مردم عالم مي‌خواهند، اين منتهاعلامت علم است. اگر يك وقت خداي نخواسته حوزه‌هاي علميه ما سست شدند در تحصيل، سست شدند در اينكه فقاهت را تقويت بكنند، بدانند كه اين يك خيانت بزرگي به اسلام است. و اگر چنانچه اين فكر تقويت بشود كه ماديگر لازم نيست خيلي چه بكنيم و فقاهت تخصيل بكنيم، اين يك فكر شيطاني است، موافق آمال امثال آمريكا در درازمدت. اگر شما حوزه‌هاي فقاهتي را، شما آقايان خراسان، آقايان قم، آقايان تبريز، ساير جاها، هرجا يك حوزه علميه دارد، اگر تقويت نكنيد اينها را به همان فقه كه تاكنون بوده است، به همان فقه سنتي و اگر فقها تحويل جامعه ندهيد، علما تحويل جامعه ندهيد مطمئن باشيد نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذرد يك نيم قرن الا اينكه از اسلام هيچ اسمي ديگر نبايد باشد. يك تكليف الهي شرعي است به اينكه حوزه‌ها بايد تقويت بشود و البته در بين حوزه‌ها اشخاصي هستند كه آنها دخالت در امور اجتماعي و سياسي مي‌كنند و بايد هم بكنند. اما غفلت از اينكه ما ديگر به فقاهت كار نداشته باشيم، اين غفلت اسباب اين مي‌شود كه اسلام را خداي نخواسته منسي كنيد بعد از چند وقت. بايد حوزه‌ها به قوت خودش، بلكه هر روز قوتش زيادتر. حالا مزاحمها ديگر رفتند، آنهايي كه با عمامه شما كار داشتند حالا ديگر مدفون شدند، شما بايد خودتان حفظ كنيد اسلام را به حفظ فقاهت. اسلام همه‌اش توي اين كتابهاست، با حفظ فقاهت، با حفظ اين كتب، با نوشتن، با بحث كردن، با حوزه‌هاي علمي تشكيل‌دادن از همه علوم اسلامي، آن كتبي كه منسي شده بود، آن كتب را باز به صحنه آوردن و بحث كردن و حفظ كردن اين دژ محكمي كه تاكنون اسلام را نگه داشته است. ما موظفيم كه اسلام به همانطوري كه آمده است و به دست ما رسيده است ما هم تحويل بدهيم به نسلهاي آتيه ان‌شاءالله، آنها هم به نسلهاي بعد و بعد تا صاحبش بيايد وتسليم او بكنند. (همان ص ۵۳۹ ) تاريخ 18/6/60 
صفحه بعدی (2/2) صفحه بعدی