حوزه علمیه بناب - اهميت تهذيب نفس و درس اخلاق
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
اهميت تهذيب نفس و درس اخلاق
اهميت تهذيب نفس و درس اخلاق


ماديت تنها سعات ملت نيست، اينها در پناه معنويات سعادتند. معنويات مهم است. بكوشيد تا معنويات تحصيل كنيد، علم تنها فايده ندارد، علم با معنويات علم است، ادب تنها فايده ندارد، ادب با معنويات. معنويات است كه تمام سعادت بشر را بيمه مي‌كند و كوشش كنيد در تحصيل معنويات، در خلال علم كه تحصيل مي‌كنيد معنويات را تحصيل كنيد، دانشگاهها معنويت پيدا بكنند ، مدارس معنويت پيدا بكند، مكتبها معنويت پيدا بكنند تا ان‌شاءالله سعادتمندبشوند. خداوند همه شما را سعادتمند كند. (روحانيت و حوزه هاي علميه از ديدگاه امام خميني ص  ۵۴۵ ) تاريخ 8/3/58

***

عزمتان جزم اين معنا باشد و توجهتان به خدا و اعمالتان خالص براي خداي تبارك و تعالي و جديت كنيد كه در آن مدرسه كه هستيد تحصيل كنيد و بالاتر از تحصيل، تهذيب اخلاق اسلامي باشيد و علوم اسلامي را با نفوس اسلامي تكميل كنيد و در كنار تحصيل جدي بر احكام اسلام و معارف اسلاميه، تهذيب اسلامي داشته باشيد. مدرسه‌هاي علمي و ديني و تمام مدارسي كه در آن تحصيل مي‌شود چه تحصيلات علوم ديني باشد يا تحصيلات ديگر باشد، در رأس برنامه‌هايشان در اين جمهوري اسلامي بايد اين معنا باشد كه مهذب باشند قبل از اينكه عالم هستند، مهذب باشند قبل از اينكه محصل هستند. در مدارس، همه مدارس سرتاسر كشور لازم است كه اشخاصي كه مهذب هستند و علما و گويندگاني كه راه حق را تا آن اندازه كه قدرت داشتند پيموده‌اند در اين مدارس بروند و حوزه اخلاقي و حوزه تهذيب و حوزه معارف اسلامي تشكيل بدهند كه در كنار تحصيلات علمي ،تهذيب اسلامي و اخلاق اسلامي باشد كه اگر تهذيب اسلامي در مدارس نباشد چه مدارس ديني و چه مثل دانشگاه و ساير دانشگاهها كه اينها هم باز مدارس اسلامي و ديني هستند بايد توجه كنند كه معلماني كه در اين مدارس هستند و كساني كه در اين مدارس تبليغ مي‌كنند يا صحبت مي‌كنند اشخاصي باشند كه صددرصد اسلامي و معتقد به احكام اسلام و عقايد اسلامي باشند كه كساني كه پيش آنها تربيت مي‌شود تربيتهاي اسلامي با تهذيب هاي اسلامي باشد. (همان ص۵۴۶) تاريخ 10/12/59

***

علماي بلاد هم هر جا هستند خصوصاً در حوزه‌هاي علميه بايد همه جهاتي كه اهل علم را، آنهايي كه تازه آمدند و مشغول درس خواندن هستند، آنها را به خداي تبارك و تعالي نزديك مي‌كند وعلاقه‌مند مي‌كند، همه آن جهات را بايد حوزه‌ها داشته باشند. حوزه‌ها بايد ـ جهات اخلاقي را ـ درس اخلاق داشته باشند نه يكي، نه دوتا، ده تا، بيست تا، درس اخلاق داشته باشند. اگر بخواهيد كه آينده كشور شما يك آينده نوراني باشد، تربيت كنيد اينهايي كه وارد در حوزه‌ها هستند، يا در آن جايي كه درس مي‌گوييد وارد مي‌شوند، تربيتشان كنيد به يك تربيتي كه از اين عالم هجرت كنند، توجه به ماوراي اين جا بكنند، روحاني باشند؛ يعني روح باشند؛ يعني توجه به ماوراي طبيعت داشته باشند. از اول قدمها كه برداشته مي‌شود، براي آن طرف برداشته بشود، وقتي اين طور شد، اين جا هم درست مي‌شود. آن كسي كه جهات معنوي خودش را تقويت كرد، آن كس در جهات طبيعي هم قوي مي‌شود. مَثـل ، مَثـل انبياست واوليا، با همه آن معنويات، با همه آن معارف الهيه ، كشورداري هم مي‌كردند، حكومت هم تأسيس مي‌كردند، حدود را هم جاري مي‌كردند، كساني هم كه مضربه جامعه بودند از دم شمشير مي‌گذراندند، در عين حالي كه در آن پايه از معارف بودند. (همان ص ۵۴۷) تاريخ 5/6/64

***

اخلاق بايد در همه جا و در همه دروس مورد توجه قرار گيرد. و اعتقادم بر اين است كه بايد هركس حوزه درسي بزرگ يا كوچكي دارد، يكي دو دقيقه مقدمتاً يا مؤخرتاً درس اخلاق بگويد كه طلاب با اخلاق اسلامي بار بيايند. (همان) تاريخ5/11/65

نوشته شده در تاریخ: 21 فروردين ماه ، 1389 (2905 مشاهده)

[ بازگشت ]