حوزه علمیه بناب - كاركردهاي حوزه
امروز 27 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
كاركردهاي حوزه
صفحه: 1/2

كاركردهاي حوزه


ارايه اسلام اصيل /مجاهدت براي مردم /تربيت نفوس جامعه /انقلاب و گستره‌ي كاركرد حوزه


 ارايه اسلام اصيل

 اگر كسي خيال كند كه به غير از جامعه‌ي علمي روحانيت تشيع؛ كسي خواهد توانست قرآن و اسلام را عَلم كند و تبيين و تفهيم نمايد و در دنيا، ايمان و اعتقاد در دلها به وجود بياورد ... تصور غلط و اشتباهي است. (حوزه و روحانيت در آئينه رهنمود هاي مقام معظم رهبري ، ج ۱ ، ص ۳۶)  

***

آن كس كه مي‌گويد، اسلام منهاي روحانيت، او اسلام را نمي‌خواهد؛ او چيزي را مي‌خواهد كه تلفيقي از افكار، سلايق و عقايد شخصي خودش، با پشتوانه‌يي از كتاب و سنت باشد. اگر در اين جا، پاي روحاني به وسط آيد، مخالفت خواهد كرد و خواهد گفت : معناي قرآن و سنت، اين نيست؛ تو التقاط مي‌كني. اما وقتي روحاني نبود، او با خيال راحت، هرچه دلش مي‌خواهد، بيان مي‌كند!

من گاهي اوقات كه مصاحبه‌ها و گفتارهاي بعضي از اين مدعيان اسلام را ـ اسلام نو، اسلام جديد و انواع اسامي گوناگوني كه روي اسلام مي‌گذارند ـ مي‌خوانم، دچار تعجب و تأسف مي‌شوم كه اينها حتي يك آيه‌ي قرآن را بلد نيستند؛ در عين حال، مستند به قرآن و حديث و نهج البلاغه حرف مي‌زنند! چون كارشناس اين مسايل، روحاني است، جلو مي‌آيد و مي‌گويد: شما اشتباه كرديد، اين آيه در قرآن نيست، اين آيه‌ي مُنزل بر دل شماست، اين براي ما و ساير مسلمين حجت نيست، اين آيه‌ي قرآن و آيه‌ي منزل بر قلب رسول الله نيست. براي اين كه روحاني، اين دردسر را برايشان به وجود نياورد، مي‌گويند: اسلام منهاي روحانيت. ( همان )

مجاهدت براي مردم

علماي ما، هميشه براي مردم كار و تلاش مي‌كردند، زحمت مي‌كشيدند، فقرا را پاسداري مي‌كردند و به آنها رسيدگي مي‌نمودند ... نمي‌خواهيم بگوييم كه اين، از آن عامهايي است كه تخصيص نخورده و استثنا ندارد... دأب اصلي، اين بود كه به فقرا و طبقات ضعيف كمك كنند و براي حفاظت از اين طبقه، در مقابل زورگو و خان و سلطان بايستند. علماي ما، اصلاً به اين معنا معروف بوده‌اند. ( همان ص ۳۷)
صفحه بعدی (2/2) صفحه بعدی