حوزه علمیه بناب - برخورد با طلبه هاي خاطي
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
برخورد با طلبه هاي خاطي
برخورد با طلبه هاي خاطي


اگر خداي نكرده كسي مرتكب خطاي ديگري شود در برخي موارد او را به دفتر فرا مي خوانم و توبيخ مي‌كنم و گاهي هم به صورت غير مستقيم به او گوش زد مي كنم .

اما در برخي خطاها ـ كه ديگر ماندن شخص در حوزه صلاح نيست ـ اولا سعي مي كنم ساير طلبه ها به خطاي او پي نبرند ( البته اگر از قرائن بفهمند ،آن حرف ديگري است ) چرا كه جوان است و اگر او را اخراج مي كنم ، از حوزه بيرون مي كنم نه از جرگهٔ انسانيت و اسلاميت .

چنين شخصي را به دفتر فرا مي خوانم و با تمهيد مقدمات ، مسئله را برايش مي گويم ؛ چون اگر دفعتا و با صراحت تصميم را بگويم ، بسا صدمه اي به او وارد شود كه ديگر اصلاح نگردد . خيلي با آرامش و نوازش عذرش، را مي خواهم و گاهي با معانقه از چنين اشخاصي خداحافظي مي‌كنم ؛ يعني مي‌كوشم برخوردي كريمانه داشته باشم . متاسفانه طلبه اخراجي هم از اين اقدام مثبت سوء استفاده مي‌كند و چون مي داند مدير حوزه ، آبروي او راخدشه دار نخواهد كرد و از بيرون پليس نخواهد آورد و يا  به خادم مدرسه نخواهد گفت ؛ لذا معمولا يك هفته بلكه ده ها روز در حوزه مي ماند و نمي رود . باز او را به دفتر فرامي خوانم و يا به وسيلهٔ مسئولان ديگر رفتنش را مي خواهم . اما به حول و قوهٔ الهي تا به حال در اين مورد ، از قوهٔ قهريه استفاده نكرده ام .

اخراجي ها هم دو دسته اند : برخي نسبت به برنامه هاي خاص اين مدرسه اهتمام ندارند كه آنان مي توانند در ساير مدارس ادامهٔ تحصيل دهند . به اين طلبه‌ها في الجمله يك برگ انتقالي و گواهي تحصيل صادر مي شود ؛ اما عده‌اي كه ديگر براي طلبگي صلاحيت ندارند ، هرگز براي  آنها نامه اي صادر نمي شود . متاسفانه در برخي مدارس ، براي اين كه زود از طلبهٔ اخراجي خلاص شوند ، گواهي و نامه‌اي صادر مي كنند كه با اين كار، براي اسلام مار و عقرب پرورش  مي دهند . من به اين نوع اخراجي‌ها اصلا تاييديه صادر نمي كنم ، تا برود به خدمت سربازي و يا دروس دبيرستاني‌اش را تمام تمام كند ، بالاخره شغل ديگري داشته باشد .

© کپی رایت توسط حوزه علمیه بناب کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 13 اسفند ماه ، 1388 (2179 مشاهده)

[ بازگشت ]