حوزه علمیه بناب - آزاد گذاشتن طلبه
امروز 29 مرداد ماه ، 1397
 


جستجوپیوندها
 
آزاد گذاشتن طلبه
آزاد گذاشتن طلبه


در بعضي شرايط اگر طلبه به حال خود واگذاشته نشود، احساس محدوديت كرده، خودش را در بن‌بست خواهد ديد. اين نوع احساسات قطعاً پيامدهاي خطرناكي دارد. اگر سخت گيري به خرج دهيم ـ چه از جهت مرخصي و چه از جهت درسي و كلاسي ـ احساس خواهد كرد كه در قيد و زنجير است! البته اين ، يك حالت غيرطبيعي است ؛ اين گونه نيست كه هر جواني چنين احساسي داشته باشد. نوعاً طلبه ها از مدرسه و برنامه ها احساس خوبي دارند ، ولي به هر حال در ميانشان كساني هستند كه چنين احساساتي دارند و لازم است با آنان برخلاف ضوابط اوليه رفتار كرد. مثلاً ضوابط اوليه اين است كه در سه هفته اول طلبه ، مي تواند كلاسش را تغيير دهد ؛اگر ببيند با استادي نمي تواند درس بخواند ، مي تواند با استاد ديگري درس بخواند. حال كسي در سه هفته اول اين كار را نكرد، بعدها تصميمش عوض شد، طبق ضوابط نمي توانيم چنين اجازه اي بدهيم ؛ اما به جهت پيامدهاي آن ممكن است ، برخلاف ضوابط اوليه اجازه دهيم. البته احراز اينكه او بهانه نمي گيرد و واقعاً نمي تواند استفاده كند، مربوط به ماست و اگر احراز نشود، طبق ضوابط اوليه عمل مي شود.

بايد اين نكته را خاطر نشان كنم كه به حال خود گذاشتن هم دو نوع است:

در مواقع حادّ او را آزاد مي گذاريم و راه ديگري فرا رويش قرار نمي دهيم. به او مي گوييم مثلاً به اين درس مي روي برو، نمي روي هم مسئله اي نيست؛ چرا كه گاهي اين نوع آزادي دادن خودش مطلوب است.

نوع ديگر، آزادي با شرايط و ضوابط است ؛ يعني ، مطلق العنان نمي گذاريم ؛ بلكه راه ديگري به او نشان مي دهيم. مثلاً به جاي اينكه بگوييم هر قدر خواستيد به مرخصي برويد ، مي گوييم حال كه شما به يك روز مرخصي قانع نيستيد، سه روز به مرخصي برويد. باز يك ضابطه جديد و محدوديت نسبي براي او تعيين مي كنيم ؛ مانند مريضي او را دورا دور تحت مراقبت نگه مي داريم.

© کپی رایت توسط حوزه علمیه بناب کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 14 اسفند ماه ، 1388 (1820 مشاهده)

[ بازگشت ]